DBSistem Monitör

Top  Previous  Next

 

DBSistem Monitör Database'de çalışan sqllerin listelendiği alandır. Sqllere ait süre izlenerek performans testi gözlenebilir.

 

dbsistemmonitor