Cari İncele

Top  Previous  Next

Cari İncele, sistemde kayıtlı olan carilerin işlem hareketleri, borç-alacak durumları, cari bilgileri vb. genel olarak incelendiği daha çok yöneticilere yönelik inceleme ekranıdır. Cari İncele ekranı bilgi ekranıdır, üzerinde değişiklik yapılamaz.

 

 

Genel

 

cari incele

 

Genel sekmesi seçili durumda olan cari karta ait cari bilgileri, adres ve telefon bilgileri, vadesi geçen işlemler vb. genel bilgileri kullanıcıya sunmaktadır.

 

Ekstre

 

cari incele ekstre

 

Ekstre, cari karta ait cari bakiyesini etkileyen bütün işlemlerin gösterildiği sekmedir. Alınan Sipariş, Verilen Teklif, Verilen Sipariş gibi cari bakiyesini etkilemeyen işlemler bu sekmede gösterilmemektedir. Sekme işlemler ve filtreler olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Filtreler ile cari karta ait istenilen işlemler görüntülenerek bilgi karmaşası giderilip, işlem kolaylığı ve sadelik sağlanmaktadır.

 

Borç-Alacak

 

cari incele borç-alacak

 

Borç-Alacak, seçilen cari karta ait borç alacak durumunun belirlenen Filtreler doğrultusunda aylık, yıllık, haftalık veya günlük olarak gösterildiği sekmedir.

 

Stok

 

cari incele stok

 

Stok, seçili durumda bulunan cari karta ait stok hareketi görmüş olan stok kartlarını belirlenen Filtreler doğrultusunda gösteren sekmedir. Filtre kullanımı kullanıcıya bilgi sadeliği ve işlem kolaylığı sağlamaktadır.

 

Rebate-Prim

 

Rebate-Prim, cari karta ait rebate-prim tanımı yapılması durumunda rebate ve primleri gösteren sekmedir.

 

Risk Limitleri

 

Risk Limitleri, cari karta Cari Limit Tanımları  içerisinde belirlenen risk limitlerinin gösterildiği bilgi sekmesidir.