Bina Yönetimi

Top  Previous  Next

Bina Yönetim firmalarının ve binaların işletme projeleri,görevli ücretleri, gelir-gider,aidat ödemeleri gibi tüm işlemlerinin tanımlanıp takibinin yapılabildiği sistemdir. Bu sistemde, bina sakinleri internete girip kendi hesap durumuyla ilgili bilgileri görebildiği gibi  ikamet ettiği binanın gelir-gider ve ödemelerle ilgili tüm bilgilerine erişebilir.

 

Karar Destek

Kayıt

İşlemler

Raporlar

Tanımlar

Araçlar

Pencere

Yardım