Raporlar

Top  Previous  Next

Bina ve sitelerdeki sakin veya maliklere göre yapılan işlemler hakkında detaylı bilgi alınan bölümdür.

 

Raporlar
Sql Çalıştır
Rapor Listesi