Bağlantıyı Kes

Top  Previous  Next

 

Bağlantıyı Kes butonuna tıklandığında Database ile bağlantı kesilmiş olur. Diğer işlemler yapılmak istenildiğinde Database için Bağlan ekranı gelir.