Bağlan

Top  Previous  Next

 

baglan

 

Database Listesi DB adı alanından seçilir. Kullanıcı ve Şifre girildikten sonra Tamam butonuna tıklanarak giriş yapılır.

Database'e bağlanma işlemi gerçekleştikten sonra diğer işlemler yapılabilir. Sol alt durum çubuğunda database yolu ve kullanıcı adı bilgisi görüntülenir.