Alış/Satış İşlemleri Durum Takibi Nasıl Yapılır ?

Top  Previous  Next

İlk olarak işletmenin onay süreçlerinin tanımları kullanılacak işlem konduna göre tanımlanır. Örnek işlem için tıklayınız. Tanımlanan kodlar Alış/Satış ekranındaki ek bilgiler bölümünde bulunan Durumu alanından takip edilir.