Desi Üzerinden Kargo Hesaplaması Nasıl Yapılır ?

Top  Previous  Next

Kargo hesaplamasının desi alanı üzerinden hesaplamasının yapılmasını sağlar. Bu işlemin yapılması için:

 

Stok kartı içerisindeki birim alanına Desi birimi tanımlanır. Tıklayınız.
Nakliye Tipi Tanımlarından hesaplama yöntemi Desi Üzerinden olarak tanımlanır. Tıklayınız.