Alış Satış

Top  Previous  Next

Alış satış işlemlerinin tarihine göre belirlenen güncelleme aralında grafik ve tutar olarak görüntülenmesini sağlayan kişisel formdur.

 

Alış Satış
Örnek Alış Satış Ekran Alıntısı

 

arrow22Alış Satış

 

alış satış

 

Alan Adı

Açıklama

Grafik

Görüntülemeye alınan işlemin grafik olarak gösteriminin yapıldığı alandır.

Grid

Görüntülemeye alınan işlemin rakamsal ve tarihsel olarak görüntülendiği alandır.

Güncelleme

Seçilen işlemin kaç dakika da güncelleneceğinin belirlendiği alandır.

İşlem

Seçilen işlem koduna göre grafik ve tutar almamızı sağlayan alandır.

 

arrow22Örnek Alış Satış Ekran Alıntısı

 

alış satış kişisel form

 

Belirlenen güncelleme aralığına göre dinamik olarak satış işlemleri grafikleşmektedir.

 

alış satış kişisel form grdi

 

Grid sekmesinden tarihe göre yapılan satışların görüntülemesi yapılabilir.