Zimmet İşlemleri Listesi

Top  Previous  Next

İşletmenin tanımladığı zimmet yerine demirbaş stoklarının girişini yaptığı bölümdür.

 

arrow22Zimmet Yeri Giriş

 

 

zimmet yeri işlemleri

 

Tanımlanan zimmet yerine zimmet stoklarının girişinin yapıldığı alandır. Mause sağ tuşuyla açılan pencereden kullanılmak istenen zimmet seçeneği kullanılır.

 

Alan Adı

Açıklama

Zimmet Yeri Giriş

Zimmetin giriş yapılacağı yerin seçilmesini sağlayan seçenektir.

Zimmet Yeri Transfer

Seçilen zimmet yerinden başka bir zimmet yerine yapılacak transferin belirlendiği seçenektir.

Zimmet Yeri Çıkış

Daha önceden zimmet girişi yapılmış yerden çıkış yapılmasını sağlayan seçenektir.

Göster

Zimmetlerin gösterilmesini sağlayans seçenektir.

Yazdır

Zimmet yerindeki stokların yazdırılmasını sağlayan seçenektir.

İşlem Detayını Göster

Zimmet işlemindeki stokların penceredeki detay bölümünde gösterilmesini sağlayan seçenektir.

 

Zimmet Yeri Giriş, Zimmet Yeri Transfer, Zimmet Yeri Çıkış seçeneklerinden herhangi biri seçildiğinde Zimmet formu açılır.

 

zimmet formu

 

1. Bölüm Açıklaması

 

Alan Adı

Açıklama

Çıkış Zimmet Yeri

Zimmet çıkışının yapılacağı yerin belirlendiği alandır.

Giriş Zimmet Yeri

Zimmet girişi yapılacak yerin belirlendiği alandır.

Açıklama

Açıklama yazılan serbest alandır.

Nokta

İşlem noktasının seçildiği alandır.

Personel

Zimmet işlemini gerçekleştirecek personelin seçildiği alandır.

Özel Kod

Zimmet işlemine özel kod tanımlanan alandır.

 

Takip No/Tarih

Zimmet işlemine takip numarası ve tarih belirlenen alandır.

Belge No/Tarihi

Zimmet işlemine belge numarası ve bu belge numarasının tarihinin belirlendiği alandır.

Giriş Onay Şifre

Zimmet işlemine giriş şifresi belirlenen alandır.

 

2. Bölüm Açıklaması

 

Zimmet girişi yapılacak stoğun seçildiği alandır.

 

3. Bölüm Açıklaması

 

Bölüm üzerinde mause sağ tuşu kullanıldığında açılan menünün açıklaması:

 

Alan Adı

Açıklama

Yeni Satır

Yeni satır oluşturulmasını sağlayan seçenektir. (Aşağı yön tuşu veya insert tuşuyla aynı vazifeyi görür.)

Satır Sil

Seçilen mevcut satırın silinmesini sağlayan seçenektir.

Hepsini Aktifleştir

Satırların hepsinin durumunun aktifleştirilmesini sağlayan seçenektir.

Seçiliyi Aktifleştir

Seçilen satırın aktifleştirilmesini sağlayan seçenektir.

Hepsini Pasifleştir

Satırların hepsinin pasifleştirilmesini sağlayan seçenektir.

Seçiliyi Pasifleştir

Seçilen satırın pasifleştirilmesini sağlayan seçenektir.

Seçili Satıra Barkod Yazdır

Seçilen stok satırına barkod yazdırılmasını sağlayan seçenektir.

İşleme Barkod Yazdır

Bütün stok satırlarına barkod yazdırılmasını sağlayan seçenektir.

Satıra Döküman Bağla

Satıra döküman bağlanmasını sağlayan seçenektir.

 

4. Bölüm Açıklaması

 

Zimmete ek bilgiler tanımlanan alandır.

 

Alan Adı

Açıklama

Durumu

Zimmete tanımlanan durumun seçildiği alandır.Elle durum girişi yapılabilir.

Durum Tarihi

Durumu tarih tanımlaması yapılan alandır.

İşlem Kapandı

Zimmet işleminin işlem bazında kapatıldığını belirten parametredir.

İşlem Onayı Tamamlandı

İşlemin kontrol edildikten sonra onaylandığını belirten parametredir.