Sabit Kıymet İşlemleri

Top  Previous  Next

 

Firmalar kullanmak üzere aldığı demirbaşları normal şartlarda bir yıldan daha uzun sürelerde kullanırlar. Bu nedenle, demirbaşların ekonomik ömrü boyunca gider yazılması gerekir. Böyle yapılarak demirbaş kullanıldığı muhasebe dönemlerine dağıtılarak gider yazılmış olur ve muhasebenin dönemsellik kavramı yerine getirilir.

Demirbaş Girişi yapılan işlemler içeriisnden Amortisman kaydı oluşturulabilir veya Sabit Kıymet İşlemleri bölümünden Amortisman kaydı oluşturulabilir.

 

Demirbaş Girişi formundan Amortsiman Kaydı Oluşturma

 

 

sabitkiymetislemleri

 

Demirbaş Giriş formu - Seri Bilgisi bölümünde fare sağ tıklanır Demirbaş Bilgileri seçilir.

 

sabitkiymetdogrulama

 

FStok kaydı olmayan stoklar için doğrulama penceresi gelir ve Evet seçilir.

 

sabitkiymetislemleri3

 

Amortisman Yöntemi , Amortisman Oranı , Hizmet Süresi , Giriş ve Başlangıç Tarihi girilmesi zorunludur. Ay olarak seçim yapıldıktan sonra Amortisman bölümünde sağ tıklanır ve Amotrisman Hesapla seçilir.

 

sabitkiymetislemleri4

 

Ay alanı değiştirilerek aylar arası amortisman hesaplaması yapılabilir. Ay seçimi yapılır ve Amortisman bölümünde fare sağ tıklanır Amortisman Hesapla seçilir. Hesaplanmak istenen her ay için aynı işlem tekrarlanır.

 

Sabit Kıymet İşlemleri

 

sabitkiymetislemleri6

 

Oluşturulan sabit kıymet işlemlerinin listelendiği bölümdür.