Verilmiş Konsinye Satışı

Top  Previous  Next

 

Verilmiş Konsinye Satışı Formu oluşturulmasını sağlar. Bu işlem cari hesabın bakiyesini etkiler.

 

Verilmiskonsinye

 

 

Alan Adı

Açıklama

Cari Ünvanı

Cari Ünvanı seçiminin yapıldığı alandır.

Açıklama

Verilmiş Konsinye Satışı formuna ait açıklamanın girildiği alandır.

Yetkili

Yetkili seçilen veya elle girilen alandır.

Nokta

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.;

Personel

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçilen veya elle girilen alandır.

Takip No / Tarih

Takip No ve Tarihin girildiği alandır.

Döviz / Kur

Döviz seçiminin yapıldığı ve Kur girildiği alandır.

Belge No / Tarih

Belge No ve Tarihin girildiği alandır.

Kargo

Kargo hesaplamasının gösterildiği alandır.

Normal

Normal Tutar hesaplamalarının gösterildiği alandır.

İndirimler

İndirim hesaplamalarının gösterildiği ve genel indirim uygulanan alandır.

TL

Tutar hesaplarının TL tutarlarının görüntülendiği alandır.

İşlem TL

Tutar hesaplarının İşlem TL tutarının gösterildiği alandır. Döviz değiştiği zaman bu alanda dövizli hesaplama görüntülenir.

yaziciYazıcı

Yazıcıdan çıktı almak için kullanılan alandır.

hesapkodlari Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

Navigator Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

Kapatmalar
Stok Detay
Açıklama
Ödeme/Plan
Bağlı Stok
Bağlı İşlem
Ek Bilgiler
Seçenekler
Alt/Üst Bilgi
Serbest
Gizle

 

islemfiltre

 

Verilmiş Konsinye penceresinin sol üst bölümünde filtre butonuna tıklanır. Filtre Özelliklerinden pencere ait açma kapama işlemleri yapılabilir.

 

verilmiskonsinye2

 

Verilmiş Konsinye Satışı Formu üzerinde tepe alanında iken fare sağ tıklanır ve yapılabilecek işlem listesi gelir.

 

Menu Adı

Açıklama

Yeni Verilmiş Konsinye Satışı      

Yeni işlem yapılmasını sağlar.

İşlem Sil

Üzerinde bulunan işlemin silinmesini sağlar.

Bütün Stok İşlemlerini Yap

Satış Formundaki Bütün Stok işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Bütün Stok İşlemlerini İptal Et

Satış Formundaki Bütün Stok İşlemlerinin İptal edilmesini sağlar.

Önceki İşlemlere Bağla

Carinin önceki işlemi var ise Önceki İşleme Bağlanmasını sağlar.

Durum/Onay Bilgileri

Durum/Onay Bilgilerinin girildiği alandır.

Teklif Değerlendirme

Teklif Değerlendirme yapılan bölümdür.

Hizmet Bağla

Hizmet Bağlama işleminin yapılmasını sağlar.

Ek İşlemler

Ek İşlemlerin yapıldığı bölümdür.

Maliyetlendir

Yöntem seçilerek Maliyetlendirme yapılan bölümdür.

Satış İade Oluştur

Satış İade formu oluşmasını sağlar. Tüm bilgiler Satış İade formuna aktarılır. Satış İade işleminin listede görünmesi için İşlem Kodu Tanımlarında Önceki İşlem Kodlarında belirtilmiş olması gerekmektedir.

Stok Çıkışı Oluştur

Stok Çıkışı formu oluşmasını sağlar. Tüm bilgiler Stok Çıkış formuna aktarılır.

Stok Rezervasyon Oluştur

Stok Rezervasyon formu oluşmasını sağlar. Tüm bilgiler Stok Rezervasyon formuna aktarılır.

Konsinye Stok Satışı

Konsinye Stok Satışı formu oluşmasını sağlar. Tüm bilgiler Konsinye Stok Satışı formuna aktarılır.

Üst Bilgi Seç

Üst Bilgi seçilen bölümdür.

Alt Bilgi Seç

Alt Bilgi seçilen bölümdür.

goster Göster

Vderilmiş Konsinye Satışı formuna ait Rapor görüntüsünün geldiği alandır.

yazdir Yazdır

Tanımlı olan Raporun yazdırılmasını sağlar. Çıktı alınabilmesi için Yazıcı ve Kağıt Boylarının tanımlanmış olması gerekir.

hesapkodlari Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

Nakit İşlem

Nakit Tahsilat işleminin oluşturulmasını sağlar. Yapılan ödeme işlemi Kapatmalar sekmesinde görüntülenir ve Verilmiş Konsinye Satışı formuna ait olduğu belirtilmiş olur.

KKartı İşlemi

KKartı ile Tahsilat işleminin oluşturulmasını sağlar. Yapılan ödeme işlemi Kapatmalar sekmesinde görüntülenir ve Verilmiş Konsinye Satışı formuna ait olduğu belirtilmiş olur.

Yerel Raporlar

Sistemde kayıtlı olan Raporların listesinin görüntülendiği alandır. Verilmiş Konsinye Satışı formuna ait raporlar listeye gelir.

 

verilmiskonsinyemenu

 

Verilmiş Konsinye Satışı Formu içerisinde satır üzerinde iken fare sağ tıklanır ve yapılabilecek işlem listesi gelir.

 

Menu Adı

Açıklama

Yeni Stok Satırı

Yeni Stok seçilmesini sağlayan seçenektir.

Önceki İşlemden Stok Seç

Carinin Verilmiş Konsinye Satışı formundan önce bağlanabilecek işlemlerin listesinden seçim yapılmasını sağlar.

Satır Sil

Üzerinde bulunan satırın silinmesini sağlar.

Stok İşlemini Yap

Üzerinde bulunan satırın Konsinye Giriş İşleminin oluşmasını sağlar.

Stok İşlemini İptal Et

Üzerinde bulunan satırın Konsinye Giriş İşleminin iptal edilmesini sağlar.

Ek İşlemler

Ek İşlemler yapılabilmesini sağlar.

Satıra Barkod Yazdır

Satıra Barkod Yazdırılmasını sağlar.

İşleme Barkod Yazdır

İşleme Barkod Yazdırılmasını sağlar.

Maliyetlendir

Maliyetlendirme yapılmasını sağlar.

Bağlı Satırları Göster

Bağlı Satırların Gösterilmesi seçeneğidir.

Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

Nakit İşlem

Nakit Tahsilat işleminin oluşturulmasını sağlar. Yapılan ödeme işlemi Kapatmalar sekmesinde görüntülenir ve Verilmiş Konsinye Satış formuna ait olduğu belirtilmiş olur.

KKartı İşlemi

KKartı ile Tahsilat işleminin oluşturulmasını sağlar. Yapılan ödeme işlemi Kapatmalar sekmesinde görüntülenir ve Verilmiş Konsinye Satış formuna ait olduğu belirtilmiş olur.

Yerel Raporlar

Sistemde kayıtlı olan Raporların listesinin görüntülendiği alandır. Satış formuna ait raporlar listeye gelir.