Verilen Teklif

Top  Previous  Next

 

Cari hesabı etkilemeyen Verilen Teklif formu Siparişden veya Satıştan önce teklif oluşturulmasını sağlar.

 

verilenteklif

 

Alan Adı

Açıklama

Cari Ünvanı

Cari Ünvanı seçiminin yapıldığı alandır.

Açıklama

Verilen Teklif formuna ait açıklamanın girildiği alandır.

Yetkili

Yetkili seçilen veya elle girilen alandır.

Nokta

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçilen veya elle girilen alandır.

Takip No / Tarih

Takip No ve Tarihin girildiği alandır.

Döviz / Kur

Döviz seçiminin yapıldığı ve Kur girildiği alandır.

Belge No / Tarih

Belge No ve Tarihin girildiği alandır.

Kargo

Kargo hesaplamasının gösterildiği alandır.

Normal

Normal Tutar hesaplamalarının gösterildiği alandır.

İndirimler

İndirim hesaplamalarının gösterildiği ve genel indirim uygulanan alandır.

TL

Tutar hesaplarının TL tutarlarının görüntülendiği alandır.

İşlem TL

Tutar hesaplarının İşlem TL tutarının gösterildiği alandır. Döviz değiştiği zaman bu alanda dövizli hesaplama görüntülenir.

yaziciYazıcı

Yazıcıdan çıktı almak için kullanılan alandır.

hesapkodlari Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

Navigator Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

Stok Detay
Açıklama
Ödeme/Plan
Bağlı Stok
Bağlı İşlem
Ek Bilgiler
Seçenekler
Alt/Üst Bilgi
Serbest
Gizle

 

islemfiltre

 

Verilen Teklif penceresinin sol üst bölümünde filtre butonuna tıklanır. Filtre Özelliklerinden pencere ait açma kapama işlemleri yapılabilir.

 

verilenteklifustmenu

 

Verilen Teklif Formu üzerinde tepe alanında iken fare sağ tıklanır ve yapılabilecek işlem listesi gelir. Pasif olan menuler Verilen Teklif Formu için kullanılamayan seçeneklerdir.

 

Menu Adı

Açıklama

Yeni Alınan Teklif

Yeni işlem yapılmasını sağlar.

İşlem Sil

Üzerinde bulunan işlemin silinmesini sağlar.

Durum/Onay Bilgileri

Durum/Onay Bilgilerinin girildiği alandır.

Teklif Değerlendirme

Teklif Değerlendirme yapılan bölümdür.

Ek İşlemler

Ek İşlemlerin yapıldığı bölümdür.

Maliyetlendir

Yöntem seçilerek Maliyetlendirme yapılan bölümdür.

Alınan Sipariş Oluştur

Verilen Tekliften Sipariş oluşmasını sağlar. Tüm bilgiler Alınan Sipariş formuna aktarılır.

Satış Oluştur

Verilen Tekliften Satış oluşmasını sağlar. Tüm bilgiler Satış formuna aktarılır.

Komisyon Faturası Oluştur

Verilen Tekliften Komisyon Faturası oluşmasını sağlar. Tüm bilgiler Komisyon Faturası formuna aktarılır.

Üst Bilgi Seç

Üst Bilgi seçilen bölümdür.

Alt Bilgi Seç

Alt Bilgi seçilen bölümdür.

goster Göster

Verilen Teklif formuna ait Rapor görüntüsünün geldiği alandır.

yazdir Yazdır

Tanımlı olan Raporun yazdırılmasını sağlar. Çıktı alınabilmesi için Yazıcı ve Kağıt Boylarının tanımlanmış olması gerekir.

Yerel Raporlar

Sistemde kayıtlı olan Raporların listesinin görüntülendiği alandır. Verilen Teklif formuna ait raporlar listeye gelir.

 

verilenteklialtmenu

 

Verilen Teklif Formu içerisinde satır üzerinde iken fare sağ tıklanır ve yapılabilecek işlem listesi gelir. Pasif olan menuler Verilen Teklif Formu için kullanılamayan seçeneklerdir.

 

Menu Adı

Açıklama

Yeni Stok Satırı

Yeni Stok seçilmesini sağlayan seçenektir.

Önceki İşlemden Stok Seç

Carinin Verilen Tekliften önce bağlanabilecek işlemlerin listesinden seçim yapılmasını sağlar.

Satır Sil

Üzerinde bulunan satırın silinmesini sağlar.

Ek İşlemler

Ek İşlemler yapılabilmesini sağlar.

Satıra Barkod Yazdır

Satıra Barkod Yazdırılmasını sağlar.

İşleme Barkod Yazdır

İşleme Barkod Yazdırılmasını sağlar.

Maliyetlendir

Maliyetlendirme yapılmasını sağlar.

Bağlı Satırları Göster

Bağlı Satırların Gösterilmesi seçeneğidir.

Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

Yerel Raporlar

Sistemde kayıtlı olan Raporların listesinin görüntülendiği alandır. Verilen Teklif ait raporlar listeye gelir.