Alınan Sipariş

Top  Previous  Next

 

Cari hesabı etkilemeyen Alınan Sipariş formu Satıştan önce Sipariş oluşturulmasını sağlar.

 

alinansiparis

 

 

Alan Adı

Açıklama

Cari Ünvanı

Cari Ünvanı seçiminin yapıldığı alandır.

Açıklama

Alınan Sipariş formuna ait açıklamanın girildiği alandır.

Yetkili

Yetkili seçilen veya elle girilen alandır.

Nokta

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçilen veya elle girilen alandır.

Takip No / Tarih

Takip No ve Tarihin girildiği alandır.

Döviz / Kur

Döviz seçiminin yapıldığı ve Kur girildiği alandır.

Belge No / Tarih

Belge No ve Tarihin girildiği alandır.

Kargo

Kargo hesaplamasının gösterildiği alandır.

Normal

Normal Tutar hesaplamalarının gösterildiği alandır.

İndirimler

İndirim hesaplamalarının gösterildiği ve genel indirim uygulanan alandır.

TL

Tutar hesaplarının TL tutarlarının görüntülendiği alandır.

İşlem TL

Tutar hesaplarının İşlem TL tutarının gösterildiği alandır. Döviz değiştiği zaman bu alanda dövizli hesaplama görüntülenir.

yaziciYazıcı

Yazıcıdan çıktı almak için kullanılan alandır.

hesapkodlari Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

Navigator Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

Stok Detay
Açıklama
Ödeme/Plan
Bağlı Stok
Bağlı İşlem
Ek Bilgiler
Seçenekler
Alt/Üst Bilgi
Serbest
Gizle

 

islemfiltre

 

Alınan Sipariş penceresinin sol üst bölümünde filtre butonuna tıklanır. Filtre Özelliklerinden pencere ait açma kapama işlemleri yapılabilir.

 

alinansiparisustmenu

 

Alınan Sipariş Formu üzerinde tepe alanında iken fare sağ tıklanır ve yapılabilecek işlem listesi gelir. Pasif olan menuler Alınan Sipariş Formu için kullanılamayan seçeneklerdir.

 

Menu Adı

Açıklama

Yeni Alınan Sipariş

Yeni işlem yapılmasını sağlar.

İşlem Sil

Üzerinde bulunan işlemin silinmesini sağlar.

Bütün Stok İşlemlerini Yap

Alınan Sipariş Formundaki Bütün Stok işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Bütün Stok İşlemlerini İptal Et

Alınan Sipariş Formundaki Bütün Stok İşlemlerinin İptal edilmesini sağlar.

Önceki İşlemlere Bağla

Carinin önceki işlemi var ise Önceki İşleme Bağlanmasını sağlar.

Durum/Onay Bilgileri

Durum/Onay Bilgilerinin girildiği alandır.

Teklif Değerlendirme

Teklif Değerlendirme yapılan bölümdür.

Ek İşlemler

Ek İşlemlerin yapıldığı bölümdür.

Maliyetlendir

Yöntem seçilerek Maliyetlendirme yapılan bölümdür.

Satış Oluştur

Satış formu oluşmasını sağlar. Tüm bilgiler Satış formuna aktarılır. Satış işleminin listede görünmesi için İşlem Kodu Tanımlarında Önceki İşlem Kodlarında belirtilmiş olması gerekmektedir.

Komisyon Faturası Oluştur

Komisyon Faturası formu oluşmasını sağlar. Tüm bilgiler Komisyon Faturası formuna aktarılır.

Stok Rezervasyonu Oluştur

Stok Rezervasyonu formu oluşmasını sağlar. Tüm bilgiler Stok Rezervasyonu formuna aktarılır.

Stok Çıkışı Oluştur

Stok Çıkışı formu oluşmasını sağlar. Tüm bilgiler Stok Çıkışı formuna aktarılır.

Yükleme Oluştur

Yükleme formu oluşmasını sağlar. Tüm bilgiler Yükleme formuna aktarılır.

Üst Bilgi Seç

Üst Bilgi seçilen bölümdür.

Alt Bilgi Seç

Alt Bilgi seçilen bölümdür.

goster Göster

Alınan Sipariş formuna ait Rapor görüntüsünün geldiği alandır.

yazdir Yazdır

Tanımlı olan Raporun yazdırılmasını sağlar. Çıktı alınabilmesi için Yazıcı ve Kağıt Boylarının tanımlanmış olması gerekir.

Yerel Raporlar

Sistemde kayıtlı olan Raporların listesinin görüntülendiği alandır. Alınan Siparişe ait raporlar listeye gelir.

 

alinansiparisaltmenu

 

Alınan Sipariş Formu içerisinde satır üzerinde iken fare sağ tıklanır ve yapılabilecek işlem listesi gelir.

 

Menu Adı

Açıklama

Yeni Stok Satırı

Yeni Stok seçilmesini sağlayan seçenektir.

Önceki İşlemden Stok Seç

Carinin Alınan Siparişten önce bağlanabilecek işlemlerin listesinden seçim yapılmasını sağlar.

Satır Sil

Üzerinde bulunan satırın silinmesini sağlar.

Stok İşlemini Yap

Üzerinde bulunan satırın Stok Rezervasyon İşleminin oluşmasını sağlar.

Stok İşlemini İptal Et

Üzerinde bulunan satırın Stok Rezervasyon İşleminin iptal edilmesini sağlar.

Ek İşlemler

Ek İşlemler yapılabilmesini sağlar.

Satıra Barkod Yazdır

Satıra Barkod Yazdırılmasını sağlar.

İşleme Barkod Yazdır

İşleme Barkod Yazdırılmasını sağlar.

Maliyetlendir

Maliyetlendirme yapılmasını sağlar.

Bağlı Satırları Göster

Bağlı Satırların Gösterilmesi seçeneğidir.

Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

Yerel Raporlar

Sistemde kayıtlı olan Raporların listesinin görüntülendiği alandır. Alınan Siparişe ait raporlar listeye gelir.