Stok Çıkışı

Top  Previous  Next

 

Çıkış yönlü Stok işlemlerinin yapıldığı bölümdür.

 

Stok Çıkışı
İadeden Çıkış
Sarf
Fire
Sayım Eksiği