Fire

Top  Previous  Next

 

Fire fişinin oluşturulmasını sağlar. Fire oluşturulması depoda girişi yapılmış ürünlerin satışı olmaması ve fire verilmesi durumunda kullanılır.

 

fire

 

Alan Adı

Açıklama

Cari Ünvanı

Cari Ünvanının seçildiği alandır.

Stok Yeri Adı

Giriş Stok Yeri seçiminin yapıldığı alandır.

Açıklama

Fire formuna ait açıklamanın girildiği alandır.

Nokta

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçilen veya elle girilen alandır.

TakipNo/Tarih

Takip No ve Tarihin girildiği alandır.

BelgeNo/Tarih

Belge No ve Tarihin girildiği alandır.

FaturaNo/Tarih

Fatura No ve Tarihin girildiği alandır.

yaziciYazıcı

Yazıcıdan çıktı almak için kullanılan alandır.

hesapkodlari Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

Navigator Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

Stok Detay
Seri Bilgisi
Sevk Bilgisi
Bağlı Stok
Bağlı İşlem
Kargo Bilgisi
Ek Bilgiler
Serbest Alanlar
Gizle

 

islemfiltre

 

Fire penceresinin sol üst bölümünde filtre butonuna tıklanır. Filtre Özelliklerinden pencere ait açma kapama işlemleri yapılabilir.