Site İşlemleri

Top  Previous  Next

Site ile ilgili cari, tahakkuk, sayaç işlemlerinin gerçekleştirilip; banka ve kasa işlemlerinin yapılıp, incelendiği bölümdür.

 

Binalar
Cari İşlemler
Tahakkuk Bordroları
Alış Satış İşlemleri
Sayaç İşlemleri
Banka İşlemleri
Kasa İşlemleri
Bakiyeler

 

arrow22Binalar

 

bys site islemleri listesi

 

Oluşturulan sitelere bağlı binaların gösterildiği bölümdür. Binanın üzerinde mause sağ tuş menülerinden incele seçeneği kullanıldığında sitenin seçilen binasının sakin ve maliklerinin bulunduğu bina kartı açılır.

 

bys bina kartı site

 

Bina kartı hakkında ayrtıntılı bilgi için tıklayınız.  

 

arrow22Cari İşlemler

 

bys site cari işlemi

 

Sitedeki sakinlere tahakkuk ettirilen borçların aylara göre oluşturulan bordrosunun gösterildiği bölümdür. Mause sağ tuşuyla incele seçeneği kullanıldığında bütün sakin veya maliklere tahakkuk ettirilen borçların işlem bordrosu gösterilir. Cari işlem bordrosu işlemi için tıklayınız.

 

bys cari islem site

 

Alan Adı

Açıklama

Açıklama

Oluşturulan cari işlem bordrosuna açıklama yazılan alandır. Otomatik olarak oluşturulan tahakkukta açıklama alanına ay ve yıla göre açıklama sistem tarafından oluşturulur.

Bina

Bordrosu seçilen binanın gösterildiği alandır.

Özel Kod

Bordroya özel kod tanımlanan alandır.

Personel

Bordoyu düzenleyen personelin, personel numarasının seçildiği alandır.

Referans No

Oluşturulan cari işlem bordrosuna sistem tarafından referans numarası tanımlanan alandır.

Vade Tarihi

Cari işlem bordrosunun ait olduğu ayın seçildiği alandır.

TakipNo/Tarih

Cari işlem bordosuna takip numarası ve tarih verilen alandır.

Döviz/Kur

Cari işlem bordrosunun döviz ve kurunun belirlendiği alandır.

BelgeNo/Tarih

Cari işlem bordrosuna belge numarası ve tarih tanımlanan alandır.

 

arrow22Tahakkuk Bordroları

 

 

Seçilen site binasının birimlerindeki sakin ve maliklere borç tahakkuku oluşturulan bölümdür. Bu işlemi gerçekleştirmek için ilk olarak binaya işletme projesi tanımlanır.

 

bys tah a

 

 

ödeme planı seç bys

 

İşletme Projesi seçilen binaya tanımlandıktan sonra Toplam Tutar alanına sakin ve maliklere tahakkuk ettirilmek istenen borç miktarı yazılır. Bir örnek üzerinden durumu açıklayacak olursak seçilen binanın 10 tane birimi bulunmaktadır. Ve bu bina ile 1 yıllık proje yapılacaktır. 10 birime aylık 100 TL borç tahakkuk ettireceğimizi varsayacak olursak; [(Birim Sayısı x Aylık Borç)]x(Projedeki Ay Sayısı) formulüne göre hesaplama yapılır. Yani örneğimizdeki verileri formule yerleştirecek olursak [(10x100)]x12)=12000 TL rakamı bulunur. Kırmızı renkte bulunan satır, henüz tahakkuk işleminin gerçekleşmediğini gösterir. Tahakkuk oluştur seçeneği seçildikten sonra birimlere belirlenen  borç otomatik olarak dağılır. Tamam seçeneği seçildiğinde birimlere tahakkuk oluşturulur.

 

bys tah ol

Bordrolar kısmında binanın aylara göre borç, alacak ve bakiyeleri gösterilir.

 

bys bord 2

 

arrow22Alış Satış İşlemleri

 

Binaların alış, satış işlemlerinin gerçekleştirildiği bölümdür. Mause sağ tuşuyla açılan menüden işlem seçimi yapılır.

 

bys alış satış işlemleri bina

 

İncele seçeneğiyle gerçekleştirilmiş alış ve satışlar incelenir. Binaya alış yapılacağı zaman Yeni Alış(Gider), satış yapılacağı zaman Yeni Satış(Gelir) seçeneği seçilir.

 

bys bina alış(gelir)

 

Alan Adı

Açıklama

Cari Ünvanı

Alış yapılan tedarikçi carinin seçildiği alandır. Tedarikçi carinin tanımlanması için tıklayınız.

Açıklama

Yapılacak alışa açıklama yazılan alandır.

Bina

Alışın gerçekleştirildiği binanın seçildiği alandır.

TakipNo/Tarihi

Alışa takip numarası ve tarih tanımlanan alandır.

Döviz/Kur

Alışın döviz ve kurunun seçildiği alandır.

BelgeNo/Tarih

Yapılan alışa belge numarası ve belge numarasına tarih tanımlanan alandır.

Personel

Alışı yapan personelin seçildiği alandır. Personel tanımlamak için tıklayınız.

İşlem Yapan

Alış işlemininin yapıldığı firma görevlisinin ad ve soyad bilgilerinin tanımlandığı alandır.

Özel Kod

Alışa özel kod tanımlanan alandır.

 

bys bina alış işlemi

 

Tanımlanan hizmetin seçildiği alandır. Seçim yaparken insert veya aşağı yön tuşu kullanılır. Hizmet tanımlamak için tıklayınız.

 

bys alış detay

 

Yapılan alış işleminin ödemesinin Nakit, Kredi Kartı ve Havale yöntemleriyle ödemesinin gerçekleştirildiği alandır. Yapılan ödeme işlemi Önizleme seçeneğiyle alış faturası olarak önizlemeye alınır. Yazdır seçeneğiyle çıktısı belge olarak alınır.

 

bys alış açıklama

 

Alışa not şeklinde açıklama girilen alandır.

 

bys alış alt üst bilgi

 

Yazdırılacak faturanın alt ve üst kısımlarında yer alacak açıklamaların tanmlandığı alandır.

 

bys ödeme planı

 

Alış yapılan tedarikçiye elle ödeme planı oluşturulan bölümdür.

 

bys hızlı alış

 

Mause sağ tuşu menülerinden Hızlı Alış seçeneği işlem yapılan site için hızlı bir şekilde Alış girilmesini sağlar. Hızlı alış ekranındayken F2 tuşuyla hızlı bir şekilde cari, F3 tuşuyla alınacak hizmet, F4 tuşuyla bina seçilebilir. Alınan hizmetin ödemesi F6 tuşuyla nakit, F7 tuşuyla kredi kartı, F8 tuşuyla banka havalesi şeklinde ödenebilir.

 

bys hızlı satış

 

Mause sağ tuşu menülerinden Hızlı Satış seçeneği işlem yapılan site için hızlı bir şekilde Satış girilmesini sağlar. Hızlı satış ekranındayken F2 tuşuyla hızlı bir şekilde cari, F3 tuşuyla alınacak hizmet, F4 tuşuyla bina seçilebilir. Alınan hizmetin tahsilatı F6 tuşuyla nakit, F7 tuşuyla kredi kartı, F8 tuşuyla banka havalesi şeklinde gerçekleştirilir.

 

arrow22Sayaç İşlemleri

 

Sitedeki sakin ve maliklere tanımlanan sıcak su, doğalgaz gibi sayaçların endekslerinin tanımlandığı bölümdür.

 

bys yen say

 

Mause sağ tuşuyla Yeni Sayaç Değeri Gir seçilerek Sayaç İşlemleri formu açılır.

 

bys bina sayaç ekleme

 

Alan Adı

Açıklama

Açıklama

Yapılacak tahakkuka açıklama yazılan alandır.

Bina

Sayaç tahakkukunun yapılacağı binanın seçildiği alandır.

Personel

Tahakuku gerçekleştiren personelin seçildiği alandır.

Tarih

Tahakkukun yapıldığı tarihin seçildiği alandır.

Vade Tarihi

Sayaç tahakkukunun yapılacağı tarihin belirlendiği alandır.

Sayaç Tipi

Tahakkuku yapılacak sayacın seçildiği alandır.

Birim Fiyat

Sayacın birim fiyatının belirlendiği alandır.

Toplam Tutar

Birimlerin toplam tahakkuklarının gösterildiği alandır.

Döviz/Kur

Tahakkukun dövizinin ve kurunun seçildiği alandır.

 

Açılan formda ilgili alanlar doldurulduktan sonra mause sağ tuşuyla Sayaç Ekle seçeneğiyle seçilen bağımsız birimlerin sayaçları görüntülenir.

 

sayaç bağımsız birim

 

Sayaç Seç ekranında birimler tek tek veya toplu olarak seçilip sayaç endeks değerleri tanımlanır.

 

bys sayaç değerleri

 

Seçilen bağımsız birimlerin İlk Değer ve Son Değerleri girilerek birime ait sayaç borcu oluşturulur.

 

arrow22Banka İşlemleri

 

 

Bina yönetim şirketinin tanımladığı sitedeki banka işlemlerini takip edip çeşitli banka işlemlerini yaptığı bölümdür.

 

bys bina banka işlemleri

 

Mause sağ tuşuyla açılan seçenek ekranından binaya ait Banka Devir Fişi girilebilir. Veya bankaya yatırılacak veya çekilecek işlemler gerçekleştirilebilir. İncele seçeneğiyle daha önce yapılmış herhangi bir işlem üzerinde değişiklik yapılabilir.

 

bys bina banka devir fişi

 

Alan Adı

Açıklama

Personel

Devir fişini giren personelin tanımlandığı alandır.

Özel Kod

Devir fişine özel kod tanımlanan alandır.

Takip No/Tarihi

Devir fişi giriş tarihi ve takip numarasının tanımlandığı alandır.

Belge No/Tarihi

Belge numarası ve tarihinin tanımlandığı alandır.

Bina

Devir fişi girilecek binanın seçildiği alandır.

Banka Hesabı

Devir fişi girilecek banka hesabının seçildiği alandır.

Açıklama

Banka devir fişine açıklama girilen alandır.

Tutar

Devir fişi tutarının belirlendiği alandır.

Kur

Devir fişi kur çarpanının seçildiği alandır.

 

bys bina bankaya yatırılan

 

Yeni Bankaya Yatırılan seçeneğiyle binanın banka hesabına yatırdığı tutar belirlenir.

 

bys bina bankadan çeliken

 

Yeni Bankadan Çekilen seçeneğiyle binanın banka hesabından çekilen tutar belirlenir.

 

arrow22Kasa İşlemleri

 

Bina yönetim şirketinin tanımladığı sitedeki binanın banka işlemlerini takip edip çeşitli banka işlemlerini yaptığı bölümdür.

 

bys kasa is

 

Mause sağ tuşuyla açılan seçenek ekranından binaya ait Banka Devir Fişi girilebilir. Veya bankaya yatırılacak veya çekilecek işlemler gerçekleştirilebilir. İncele seçeneğiyle daha önce yapılmış herhangi bir işlem üzerinde değişiklik yapılabilir.

 

bys bina banka devir fişi

 

Alan Adı

Açıklama

Personel

Devir fişini giren personelin tanımlandığı alandır.

Özel Kod

Devir fişine özel kod tanımlanan alandır.

Takip No/Tarihi

Devir fişi giriş tarihi ve takip numarasının tanımlandığı alandır.

Belge No/Tarihi

Belge numarası ve tarihinin tanımlandığı alandır.

Bina

Devir fişi girilecek binanın seçildiği alandır.

Banka Hesabı

Devir fişi girilecek banka hesabının seçildiği alandır.

Açıklama

Banka devir fişine açıklama girilen alandır.

Tutar

Devir fişi tutarının belirlendiği alandır.

Kur

Devir fişi kur çarpanının seçildiği alandır.

 

bys bina bankaya yatırılan

 

Yeni Bankaya Yatırılan seçeneğiyle binanın banka hesabına yatırdığı tutar belirlenir.

 

bys bina bankadan çeliken

 

Yeni Bankadan Çekilen seçeneğiyle binanın banka hesabından çekilen tutar belirlenir.

 

arrow22Bakiyeler

 

Seçilen sitenin bakiye bilgilerinin gösterildiği bölümdür.

 

bys site bakiye