Serbest Alan Tanımları

Top  Previous  Next

 

Serbest Alan tanımları Şahıs Cari Kart içerisinde alan kullanılmasını sağlar. Alanın isimleri ve değerleri isteğe göre belirlenir .

 

serbestalan1

 

Alan Adı

Açıklama

AlanSetiNo

Özelleştirilen Forma yazılacak numaradır. Sistemin verdiği numaradır.

Alan Set Adı

Bölümde görüntülenecek alan adı yazılır.

Tablo Adı

Tablo adı alanıdır. Desteklenen tablolar SAHISLAR , CARIKART ve SOKKART tablolarıdır.

 

serbestalan2

 

Alan Adı

Açıklama

Alan Adı

Set bölümünde görünecek Ad alanıdır.

Alan Tipi

Alanın yazı , sayı veya zaman gibi tipinin belirlendiği alandır.

Açıklama

Alana ait açıklama alanıdır.

Değişken Adı

Değişkene ait ad alanıdır. Türkçe karakter kullanılmaması gerekir.

Alan Kısa Adı

Alana verilen kısa ad alanıdır.

Veri Boyu

Veri boyunun belirlendiği alandır. Belirtilen boyun dışında veri girilmesini engeller.

Varsayılan

Alana yazılan değer otomatik olarak gelir ve isteğe göre değişiklik yapılır.

Zorunlu

Evet seçeneğinde boş geçilmesini engeller.

 

 

serbestalan8

 

Şahıs Cari Kartın Serbest bölümüne otomatik olarak açılan alanlar listelenir.

 

Eğer ayrı bir Tab olarak eklenmek istenirse aşağıdakiler sırasıyla yapılır.

 

serbestalan3

 

Eklemek istediğimiz formun sol üst köşesinde fare sağ tıklanır (Şahıs Cari Kart yazan Mavi alanda). Formu Özelleştir seçilir.

 

yeniform

 

Form Özelleştirme penceresinde fare sağ tıklanır ve Yeni Form seçilir.

 

serbestalan4

 

Nesne Yöneticisi bölümünde formun adı seçilir. Formun OnCreate özelliği içerisinde FromCreate yazısının sonuna 1 rakamını yazarak kod yazılabilir duruma getirilir. FormCreate1 yazan yerde fare ile çift tıklama yapılır. Sağ bölümde kod yazılan alanda

 

Sub FormCreate1 (Sender)

 

End Sub

 

yazısı çıkar. İkisi arasına tanımlanan serbest alan çağırılır. Bunun için şu kodlar eklenir.

 

Sub FormCreate1(Sender)

   FormCreate(Sender)

   FrameNufusBilgileri.Init SourceSahisCari, ":SAHIS_NO", "SAHISLAR", "3"

   Call FrameNufusBilgileri.Activate

End Sub

 

Kodlar içerisinde "SAHISLAR" , "3" bu alandaki 3 rakamı Serbest alan tanımlarındaki AlanSetiNo alanıdır.

 

newpage

 

Ek Bilgiler bölümünde fare sağ tıklanır. New Page seçilir.

 

serbestalan5

 

Nesne Yöneticisi bölümünde yeni açılan Tab'ın seçili olduğu görülür.

 

serbestalan6

 

Caption bölümüne isim yazılır.

Kaydet butonuna tıklanır ve Çıkış yapılır.

 

serbestalan9

 

Form içeriği bölümünde yeni eklenen TcxTabSheet1 yazan bölüme

"ImageIndex = 10

object FrameNufusBilgileri1: TFrameSerbestAlanlar"

kod satırları eklenir.

 

serbestalan7