Pencere

Top  Previous  Next

Program pencerelerinin diziliş şeklinin belirlendiği; açık pencereler arasında seçim yapılmasını sağlayan ve aktif olarak çalışan formların gösterildiği bölümdür.

 

Dikey Sırala
Yatay Sırala
Üst Üste Diz
Pencereyi Kapat
Tüm Pencereleri Kapat
Aktif Formlar

 

arrow22Dikey Sırala

 

bys pencere dikey sırala

 

Açık Pencerelerin dikey bir hiza ile sıralanmasını sağlayan seçenektir.

 

 

arrow22Yatay Sırala

 

bys yatay sırala

 

Açık pencerelerin yatay hiza ile sıralanmasını sağlayan seçenektir.

 

arrow22Üst Üste Diz

 

bys üst üste diz

 

Açık pencerelerin üst üste dizilmesini sağlayan seçenektir.

 

arrow22Pencereyi Kapat

 

Üzerinde bulunulan pencerenin kapatılmasını sağlayan seçenektir.

 

arrow22Tüm Pencereleri Kapat

 

Programda açık bulunan bütün pencerelerin kapatılmasını sağlayan seçenektir.

 

arrow22Aktif Formlar

 

bys aktif formlar

 

Açık pencerelerin menü olarak gösterilmesini sağlayan seçenektir.