Muhasebe Kontrol

Top  Previous  Next

İşlem, tutarlılık ve bağlantı olmak üzere üç şekilde muhasebe kontrolü gerçekleştirilebilmektedir.

 

İşlem Kontrol
Tutarlılık Kontrol
Bağlantı Kodları Kontrol

 

arrow22İşlem Kontrol

 

muhasebe kontrol islem

 

Muhasebeleştirme işlemi sonuçlarının detaylı olarak incelendiği bölümdür. Kriterler seçildikten sonra Yenile butonuyla görüntüleme yapılır.

 

Alan Adı

Açıklama

İşlem Grupları

Muhasebeleştirmesi  kontrol edilecek olan işlemlerin  İşlem grupları olarak filtrelendiği alandır.

İşlem Durumu

Muhasebeleşen yada  muhasebeleşmeyen işlemlerin filtrelenmesini sağlar.

İşlem Kodları

Seçilen İşlem grubuna bağlı işlemlerin filtrelenmesini sağlar.

İşlem Noktaları

Seçilen işlem kodlarına göre filtreleme yapılmasını sağlar.

Firma

Kontrol işleminin firma bazında filtrelenmesini sağlar.

İlk/Son Tarih

Kontrol işleminin istenilen tarih arasındaki işlemler üzerinden yapılmasını sağlar.

Özel Kod

Seçilen özel koda göre filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.

 

arrow22Tutarlılık Kontrol

 

tutarlılık kontrol

 

Muhasebeye entegre edilen işlemler için işlem gruplarına bağlı olarak çeşitli kriterlere göre tutarlılık kontrollerinin yapıldığı bölümdür. İşlemler; farklı firma, farklı tarih, bağlantısı olmayan fişler, muhasebeleşmeyen işlemler vs… kriterlere göre tutarlılık açısından denetlenebilmektedir.

 

Alan Adı

Açıklama

İşlem Grupları

Kontrol yapılmak istenen işlem gruplarının seçildiği parametrik alandır.

İşlem Durumu

Seçilen işlem gruplarının işlem durumunun seçildiği parametrik alandır.

İşlem Kodları

İşlem gruplarına göre işlem kodlarının seçildiği parametrik alandır.

Hesap Kodu

Seçilen hesap koduna göre filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.

Firma

Tutarlılık kontrolü yapılmak istenen firmanın seçildiği alandır.

İlk/Son Tarih

Kontrol yapılacak tarih aralığının seçildiği alandır.

 

Yenile butonuyla hesap görüntülemesi yapılır.

 

arrow22Bağlantı Kodları Kontrol

 

bağlantı kodları kontrol

 

Muhasebe bağlantıları kullanılarak cari, stok, kasa ve bankalara verilen muhasebe bağlantı kodlarının  kontrol işleminin yapıldığı bölümdür.

 

Alan Adı

Açıklama

Ticari Kartlar

Bağlantı kodu kontrol edilecek kategorinin seçildiği alandır.

Kart Durumu

Ticari kartlarda seçilen kategorinin durumunun seçildiği alandır.

İşlemler

Ticari kartlarda seçilen kategorinin işlemlerinin seçildiği alandır.

Hareket Gören Kayıtlar

Sadece hareket görmüş kayıtların getirilmesini sağlayan parametredir.

İlk/Son Tarih

Bağlantı kontrolünün yapıldığı ilk ve son tarihlerin belirlenerek filtreleme yapılmasını sağlayan alandır.

 

Yenile butonuyla hesap görüntülemesi yapılır.