Mahsup Fişi

Top  Previous  Next

  Genellikle Kasa hesabında para girişi yada çıkışına neden olmayan işlemlerin muhasebeleştirilmesinde Mahsup fişleri kullanılmaktadır.

 

Mahsup Fişi

 

arrow22Mahsup Fişi

 

muhasebe mahsup fisi

 

Alan Adı

Açıklama

Fiş Numarası

Kullanıcının işlem anında muhasebe fişine elden (manuel) yada sistem tarafından atanan fiş numarasının girildiği alandır.

Fiş Türü

Muhasebe işleminin mahiyetine göre kullanıcının fiş türünü seçtiği yada sistem tarafından yapılan muhasebeleştirme işleminde otomatik olarak verilen fiş türüdür.

Yevmiye No

Kullanıcının muhasebe fişine  yevmiye numarası verdiği alandır. Yevmiye numarası istenirse de sisteme belirli format tanımlanarak otomatik olarak da verdirilebilmektedir.

İşlem Noktası

Muhasebe fiş işleminin hangi işlem noktasından gerçekleştirildiğinin belirlendiği alandır.

Personel

Muhasebe fiş işleminin hangi personel tarafından gerçekleştirildiğinin belirlendiği alandır.

Açıklama

Muhasebe fişine açıklamanın girildiği alandır.

Takip No/Tarih

Muhasebe fişlerini sistemde takip edebilmek için takip numarası ve tarihin verildiği alandır.

Döviz/Kur

İşlemlerin farklı döviz biriminden yapılması halinde muhasebe fişinin döviz/kurunun belirlendiği alandır.

BelgeNo/Tarih

Fiş işlemleri sistemde herhangi bir matbu belge olarak  takip edilmesi halinde ilgili fişe belge no ve tarihin girildiği alandır.

Özel Kod

Mahsup fişine özel kod tanımlanan alandır.

 

mahsup fiş sağ tuş 1

 

Mahsup fişindeki başlık alanının altında mause sağ tuşu kullanılarak açılan seçeneklerin işlevleri:

 

Alan Adı

Açıklama

Fiş Birleştir

Seçili muhasebe fişinin muhasebe fiş listesinde yer alan fişlerinden herhangi biriyle birleştirilmesini sağlar. Birleştirilen fişler tek fiş altında toplanacaktır.

İşlem Çöz

Muhasebe fişinin kullanıcı tarafından manuel (elden) oluşturulması durumunda seçili muhasebe fişinin Netsim Ofisnet deki  Alış/satış, cari, çek/senet, banka ve  kasa işlemlerinden çözülmesini sağlar.

Tüm Fişi Sil

Seçili fişin kesinleşmiş muhasebe kaydının silinmesini sağlar.

Sadece Bağlı İşlemi Sil

Muhasebe fişine herhangi bir işlem bağlanması durumunda sadece bağlantı yapılan işlemin silinmesini sağlar.

Tüm Fişte Satır Birleştir

Muhasebe fişi içerisinde yer alan aynı hesap kodlu satırların birleştirilmesini ve tek satıra dönüştürülmesini sağlar.

Yerel Raporlar

Seçili muhasebe fişinin üzerindeyken çıktı olarak alınmasını sağlar.

 

 

mahsup fiş sağ tuş 2

 

Mahsup fişindeki pencerenin orta kısmında mause sağ tuşu kullanıldığında açılan seçeneklerin işlevleri:

 

Alan Adı

Açıklama

Hesap Seç

Muhasebe fişinde kullanılacak olan hesabın seçilmesini sağlar.

Bakiye Tamamla

Muhasebe fişinde kayıtlar borç ve alacak olarak iki basamakta gerçekleşmektedir. Herhangi bir kaydın borç/alacak tarafına tutarlar girilip bir alt satırda  diğer hesap seçildiğinde seçilen işlemin tutarının otomatik olarak tamamlanmasını sağlar.

Hesap Bakiyesi Sıfırla

Seçili hesabın muhasebe hesap planında oluşan en son bakiyesinin (B)/(A), işlem esnasında ilgili satıra hesabın bakiyesinin sıfırlanacak şekilde  getirilmesini sağlar.

Kdv Ayır

Seçili hesaba, Muhasebe Hesap Planı sayfasında Ek Bilgiler/Kdv bölümünde

Kdv  ayrılması yönünde şart belirtilmesi halinde ilgili hesap için toplam tutardan Kdv ayrılmasını  sağlar.

Satır Birleştir

Muhasebe fişi içerisinde yer alan aynı hesap kodlu satırların birleştirilmesini ve tek satıra dönüştürülmesini sağlar.

Yön Değiştir

Seçili hesaba ilişkin girilen tutarın borç kısmından alacak bölümüne, alacak kısmından ise borç bölümüne yazılmasını sağlar.

Tüm Yön Değiştir

Muhasebe fişinde yer alan tüm satırdaki hesapların borç kısmında yer alan tutarların  alacak bölümüne, alacak kısmında yer alan tutarların ise borç bölümüne yazılmasını sağlar.

Satır Kopyala

Seçili satırın kopyalanarak çoğaltılmasını sağlar.

Hesap Hareketleri

Seçili hesaba ilişkin hesap hareketlerinin izlenmesini sağlar.

Sadece Bağlı İşlemi Sil

Muhasebe fişine herhangi bir işlem bağlanması durumunda sadece bağlantı yapılan işlemin silinmesini sağlar.

Yerel Raporlar

Seçili muhasebe fişinin üzerindeyken çıktı olarak alınmasını sağlar.