Kullanıcılar

Top  Previous  Next

Sisteme bağlı kulllanıcıları görmemizi ve mesaj göndermemizi sağlayan kişisel formdur.

 

Kullanıcılar

 

arrow22Kullanıcılar

 

kullanıcılar

 

Yenile tuşuyla sistemde bulunan aktif kullanıcıların listesinin gösterimi sağlanır.