Dış Servise Çıkış

Top  Previous  Next

Servise gelen bir ürünün başka bir servise çıkışının sağlandığı bölümdür.

 

Dış Servise Çıkış
Dış Servise Çıkış Alanları

 

arrow22Dış Servise Çıkış

 

dış servise çıkış

 

Alan Adı

Açıklama

Cari Unvanı

Dış servisten giriş yapılacak carinin seçildiği alandır.

Stok Yeri Adı

Servise giren stoğun seçildiği alandır.

Açıklama

Açıklama yazılan serbest alandır.

Nokta

Servis tamir formunun oluşturulduğu noktanın belirlendiği alandır.

Personel

Servis tamir formunu oluşturan personelin seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

İşleme özel kod tanımlanan alandır.

TakipNo/Tarih

Servis tamir formuna takip numarası ve tarih tanımlanan alandır.

BelgeNo/Tarih

Servis tamir formuna BelgeNo ve tarih tanımlanan alandır.

FaturaNo/Tarihi

Servis tamir formuna FaturaNo ve faturanın tarihinin tanımlandığı alandır.

 

arrow22Dış Servise Çıkış Alanları