Alış-Satış Bağlantı Tanımları

Top  Previous  Next

 

Alış-Satış Bağlantı Tanımları Demir-Çelik , İnşaat vb. sektördeki Carilerin dönem içerisindeki değişen stok fiyatlarından etkilenmeyip belirtilen tarihler arasında sabit fiyat anlaşması yapılması için kullanılır.

 

Cari Bağlantı Adı alanına tıklanarak Cari Bağlantı için isim tanımlaması yapılır. Alt bölümden Stok adı alanına tıklanarak Stokların seçilmesi sağlanır. (Stoklar jenerik özellikli veya normal olabilir.)

 

alissatisbaglanti