Cari Bağlantı Listesi

Top  Previous  Next

 

Yeni Bağlantı Ekleme

 

yeniasbagtan

 

Alan Adı

Açıklama

Cari Ünvanı

Bağlantı yapılan carinin Üç Nokta ile seçildiği alandır.

Cari Bağlantı Adı

Alış-Satış Bağlantısının Üç Nokta ile seçildiği alandır.

İlk Tarih

Cari Bağlantının başlama tarihi alanıdır.

Son Tarih

Cari Bağlantının bitiş tarihi alanıdır.

Tutar / Döviz

Bağlantı yapılan tutar ve döviz alanıdır.

KapananTutar

Bu bölümde belirlenen tutardan cari işlemleri toplamından çıkartılarak hesaplanan alandır.

Miktar / Birim

Bağlantı yapılan miktar ve birim alanıdır.

Kapanan Miktar

Bu bölümde belirlenen miktardan cari işlemleri toplamından çıkartılarak hesaplanan alandır.

Kapanma Şartı

Bağlantının tutara veya miktara bağlı olarak kapanma şartıdır. Bu alanda tutar seçili ise tutar ve döviz alanının dolu olmasını kontrol eder , miktar seçili ise Miktar ve Birim alanının dolu olmasını kontrol eder.

Stoklar

Cari Bağlantı Adı seçildiği zaman o bağlantıya ait stoklar aşağıda listelenir.