Web Servis

Top  Previous  Next

Saha satışında kullanılan mobil el cihazından servera offline olarak veri gönderilmesini sağlayan fonksiyondur.