Toplu Kayıt Değişikliği

Top  Previous  Next

 

Toplu kayıt değişikliğinin yapıldığı bölümdür. Tüm tablolar için veya tek tek tablolar seçilerek kayıtlarla ilgili değişiklik yapılabilir. Seçilen tablolardaki alanlar ortak alanlar olmadığı zaman hata verecektir. Bu sebeple güncelleme yapılacak olan tablolar seçilir ve ortal alanlarda güncelleme yapılır.

 

Topluislemler

 

Tablolar listesinden değişiklik yapılacak tablolar seçilir. SET bölümünde güncellenecek alanlar virgül (,) ile ayrılarak yazılır. WHERE alanında ise kullanmak istenilen şartlar eklenir. Tüm kayıtlar için geçerli ise bu alan boş bırakılır. Uygula butonuna tıklanır.

 

Topluislemler2

 

Sonuç bölümünde hata ve sonuçlar görüntülenir.