Tedarikçiler

Top  Previous  Next

Bina Yönetim Şirketinin çalıştığı tedarikçi firmaların(Tedarikçi Carilerin) tanımlandığı bölümdür.

 

Tedarikçiler

 

arrow22Tedarikçiler

 

Cari kartlar ekranında mause sağ tuşuyla Yeni Tedarikçi seçeneği seçildiğinde Tedarikçi ekranı açılır. İncele seçeneği seçildiğinde mevcut bir tedarikçinin üzerinde inceleme ve değiştirme yapılabilir.

 

bys tedarikçi

 

 

Alan Adı

Açıklama

Cari Kodu

Tanımlanan tedarikçinin cari kodunun tanımlandığı alandır.

Cari Ünvanı

Tedarikçinin cari ünvanının tanımlandığı alandır.

Vergi Dairesi

Tedarikçinin vergi dairesinin tanımlandığı alandır.

Vergi No

Tedarikçinin vergi numarasının tanımlandığı alandır.

Vatandaş No

Tedarikçi firma yetkilisinin vatandaşlık numarasının tanımlandığı alandır.

E-mail

Tedarikçi firmanın mail bilgilerinin tanımlandığı alandır.

Özel Kod

Oluşturulan tedarikçinin özel kodunun tanımlandığı bölümdür.

Aktif

Oluşturulan tedarikçinin aktif olup olmayacağının belirlendiği alandır. Aktif parametresi kaldırıldığında Tedarikçi işlemlerde kullanılamaz hale gelir.

Bloke

Tedarikçiler listesinde tedarikçi carinin gösterilmemesini sağlayan parametredir.

Adresler

Tedarikçi carinin adres bilgilerinin tanımlandığı bölümdür. Örnek işlem için tıklayınız.

 

bys tedarikçi detay

 

Oluşturulan tedarikçiye ait mesajların tanımlandığı bölümdür.