Stok İşlem

Top  Previous  Next

Uzak masaüstü bağlantısından el terminaliyle stok operasyonu yapılmasını sağlayan bölümdür. Bu bölüm firmanın ihtiyaçlarına göre yeni işlem kodu tanımlayarak şekillendirilebilir.

 

Stok İşlem
Stok İşlemleri Ekranı Fonksiyonları

 

arrow22Stok İşlem

 

mobil stok işlem

 

Stok işlem seçeneği kullanıldığında sipariş formu açılır. Açılan form mobil ekran çözünürlüğüne göre yapıldığı için küçüktür; açılan formun üzerinde mause sağ tuşu kullanılarak açılan menüden Klavye seçeneği kullanıldığında formun içinde sipariş operasyonlarında kullanılmak üzere klavye ekranı açılır. Çalışma Öndeğerleri seçeneğiyle CTRL + F8 parametrelerinin girildiği form açılır.

 

arrow22Stok İşlemleri Fonksiyonları

 

Stok Girişi

 

mobil stok girişi

 

Stok girişi yapılmasını sağlayan fonksiyondur. Mause sağ tuşuyla açılan menüden Önceki işlemden stok seç seçeneği kullanıldığında önceki yapılan işlemden stok seçimi sağlanır.

 

Stok Çıkışı

 

stok çıkışı mobil

 

Stok çıkışı yapılmasını sağlayan fonksiyondur. Mause sağ tuşuyla açılan menüden Önceki işlemden stok seç seçeneği kullanıldığında önceki yapılan işlemden stok seçimi sağlanır.

 

Sayım Fişi

 

sayım fişi mobil

 

Sayım fişi girilmesini sağlayan fonksiyondur. Mause sağ tuşuyla açılan menüden Önceki işlemden stok seç seçeneği kullanıldığında önceki yapılan işlemden stok seçimi sağlanır.

 

Stok Transfer

 

stok transfer

 

Stok transferi yapılmasını sağlayan fonksiyondur. Mause sağ tuşuyla açılan menüden Önceki işlemden stok seç seçeneği kullanıldığında önceki yapılan işlemden stok seçimi sağlanır.

 

FStok Sayımı

 

mobil fstok

 

FStok sayımı yapılmasını sağlayan fonksiyondur. Stok adı alanından sayımı yapılacak stok seçilip, stok yerinde ise bağlı olduğu depo belirlenir ve Seçili Sayısı numaratik alanından miktar girilir.

 

İşlem Listesi

 

mobil işlem listesi stok

 

Daha önce seçilen mobil işleminden sonra kullanıldığında önceki işlemin listesinin getirilmesini sağlayan fonksiyondur. Örneğin: Stok Transferine giriş yapılıp daha sonra İşlem Listesi seçildiği zaman Stok Transfer Listesindeki işlemler gösterilir.

 

Çeki Sayımı

 

çeki sayımı mobil

 

Takip yöntemi çeki olan stokların sayımının yapılmasını sağlayan seçenektir. Mause sağ tuşu kullanıldığında açılan menüden:

 

Stok Çeki No Güncelle: Stoğun çeki numarasının güncellenmesini sağlayan seçenektir.
Bulunamayanlarda Uyar: Çeki sayımı yapılan stoğun bulunamadığında sistemin uyarı vermesini sağlayan seçenektir.
Listede Olmayanlar: Stok sayım detayının gösterilmesini sağlayan seçenektir.

 

Navigatör Alanı

 

mobil navigatör

 

Mobil ekranındaki işlemlerin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayan kısayol tuşlarıdır. Mause imleci fonksiyon tuşları üzerine getirildiğinde fonksiyon yazmaktadır.