İstasyon

Top  Previous  Next

İstasyonda yapılan satışların hesap kesimlerinin yapıldığı ve satışların carilere göre hareketlerinin gösterildiği bölümdür.