Pencere

Top  Previous  Next

Programdaki açık formların gösterildiği bölümdür. İstediğimiz bir açık forma Pencere bölümünden hızlıca erişilebilir; farklı formlara aynı anda bakılabilir. Tek tek yada topluca açık formlar kapatılabilir.