Kullanım Log İzleme

Top  Previous  Next

Kullanım Log İzleme, sitede faaliyet gösteren kullanıcılara ait logların tutulduğu inceleme sayfasıdır. Kullanım Log İzleme sayfası filtreler ve veriler olmak üzere iki tablodan oluşmaktadır.

 

nuke kullanım log izleme filtreler

 

Filtreler tablosundan incelenmek istenilen işlemler, ip numaraları, kullanıcılar ve işlem tarihleri belirlenerek "Yenile" butonuna basılır.

 

nuke kullanım log izleme veriler

 

Filtreler tablosunda girilen değerler doğrultusunda sistem tarafından elde edilen bilgiler verilerin bulunduğu tablo üzerinden incelenmektedir.