Kullanıcı ve Grup Tanımları

Top  Previous  Next

 

Database'e giriş yapılacak kullanıcı ve Grupların oluşturulduğu ve yetkilerin verildiği bölümdür. Kullanıcıların açılması ve bazı menuler bazında genel yetkiler verilmesi için Normal Database kullanılır. Fakat İşlemler , satırlar ve bölümler bazında yetki verilmesi için Database'in güvenlikli database olması gerekir. Normal Database kullanılıyorsa Güvenlikli hale çevrilmelidir.

 

Kullanıcılar

 Bağlı Olduğu Gruplar

 Bağlanabileceği Terminaller

 Kullanıcı Parametreleri

Gruplar

 

arrow22Kullanıcılar

 

kullanicilar

 

Kullanıcılar bölümünde klavyeden aşağı ok tuşuna veya insert tuşuna tıklanarak Kullanıcı açılabilir.

 

kullanicilar1

 

Kullanıcılar

Kullanıcıyı Serverda Aktifleştir

Database'e giriş için kullanıcıya Şifre belirleyerek aktifleştirilmesini sağlar.

Kullanıcıyı Serverda Pasifleştir

Kullanıcının pasifleştirilerek Database'e giriş yapılmasını engeller.

Şifre Değiştir

Kullanıcının var olan şifre bilgisinin değiştirilmesini sağlar.

Kullanıcı Yetkileri

Kullanıcıya özel yetki tanımlanmasını sağlar. Kullanıcı gruba dahil ise gruba ait yetkiler üzerine ilave olur.

Tanımlı Kullanıcı Yetkilerini Sil

Kullanıcıya ait verilmiş olan tüm yetkilerin silinmesini sağlar. Kullanıcı gruba dahil ise grup yetkilerini kullanır.

SQL Yetkileri Uygula

Kullanıcı yetkileri verildikten sonra SQL Yetkileri uygulanarak yetkilerin geçerli olması sağlanır.

Bütün Kullanıcılar için SQL Yetkileri Uygula

Kullanıcıların tümüne yetkiler verildikten sonra yetkilerin geçerli olması için kullanılan seçenektir.

Kullanıcıyı Çoğalt

Üzerinde bulunan kullanıcının çoğaltılmasını sağlar.

 

Bağlı Olduğu Gruplar

Gruplar bölümünde kullanıcı bağlama işlemleri yapılırsa bağlı olduğu gruplar bölümünde görülür.

 

Bağlanabileceği Terminaller

 

kullanicilar2

 

Terimale isim ve ip leri listelenerek kullanıcının izin verilen terminaller haricinde giriş yapılmasını engeller.

 

Kullanıcı Parametreleri

 

kullanicilar3

 

İşlem Noktası , Stok Yeri ve Personel seçimleri sadece market kullanıcıları için geçerli parametrelerdir. Diğer parametrik oranların tamamı hem market hem ticari kullanımların hepsinde geçerlidir.

 

 

arrow22Gruplar

 

kullanicilar4

 

Gruplar bölümünde klavyeden aşağı ok tuşuna veya insert tuşuna tıklanarak Grup açılabilir. Bağlı Kullanıcılar bölümünde fare sağ tıklanır ve Gruba Grup Ekle veya Gruba Kullanıcı Ekle seçilerek ekleme yapılabilir. Grup Üyesini Çıkar seçeneği ile gruptan üye çıkarılabilir.

 

kullanicilar5

 

Grup Yetkileri

 

kullanicilar6

 

Sol bölümde işlemler listesi yer alır grup olarak veya tek tek işlem olarak seçim yapılır. Sağ tarafta ise yetki verilme işlemi yapılır.

 

Kullanıcı Yetkileri

Kullanıcıya ait yetkilerin verildiği alandır.

"Grup " Yetki Öndeğeri

Oluşturulan grup seçiminin yapıldığı alandır. Seçimin altındaki yetkiler grup için geçerli olan yetkilerdir.

Sadece Okur Grup

Yetkiye sahip olmayan sadece izleme yapabilen grup seçiminin yapıldığı alandır.

"Herkes" Yetki Öndeğeri

Tüm kullanıcılar için yetkilerin belirtildiği alandır.

 

Tanımlı Grup Yetkilerini Sil

Gruba ait verilmiş olan tüm yetkilerin silinmesini sağlar.

Gruba Kullanıcı Ekle

Gruba kullanıcı listesi gelerek seçilmesini ve grup yetkilerinin geçerli olmasını sağlar.

Gruba Grup Ekle

Gruba grup eklenmesini sağlar.Grubun kendi yetkileri dışında diğer duruptaki yetkilerede sahip olur.

SQL Yetkileri Uygula

Grup yetkileri verildikten sonra SQL Yetkileri uygulanarak yetkilerin geçerli olması sağlanır.

Bütün Kullanıcılar için SQL Yetkileri Uygula

Kullanıcıların tümüne yetkiler verildikten sonra yetkilerin geçerli olması için kullanılan seçenektir.

Grubu Çoğalt

Üzerinde bulunan grubun çoğaltılmasını sağlar.