Cari Kapatma İşlemi Neden Yapılır ?

Top  Previous  Next

Söz konusu carinin, hesaplarının doğru bir şekilde takibinin gerçekleştirilmesi ve işletmenin borç-alacak dengesini sağlıklı bir şekilde kurabilmesi için cari kapatma yapılır. Cari kapatma yapılmaması halinde dönem sonunda işletmenin hesaplarında cari açık oluşur.

 

 

cari kapatma