E-Fatura

Top  Previous  Next

Türkiye'de 397 sıra no'lu VUK tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standartı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen,VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletişimin merkezi bir platrform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

 

E-Fatura Kullanma Yükümlülükleri

 

04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılınca mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar
06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına(Ciro) Sahip olanlar

 

E-fatura kullanmak zorundadır.