Durum Takibi

Top  Previous  Next

Alış, satış ve stok işlemlerindeki ek bilgiler bölümünden işlemin durum takibinin yapıldığı alandır. İşlemin hangi aşamada olduğunun takibini sağlar.

 

durum takibi