Cari İşlem Bordroları

Top  Previous  Next

 

Cari İşlem Bordroların listelendiği ve İşlem Bordrosu ve Virman Bordrosu oluşturulan bölümdür.

 

cariislembordrosu

 

 

 

arrow22Yeni İşlem Bordrosu

 

yeniislembordrosu

 

Alan Adı

Açıklama

Açıklama

İşleme ait açıklama girilen alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçilen veya yazılan alandır.

İşlem Noktası

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Referans No

İşleme ait referans numarası girilen alandır.

Takip No/Tarihi

Takip No ve Tarih bilgisinin girildiği alandır.

Döviz/Kur

Döviz ve Kur bilgisinin girildiği alandır.

Belge No/Tarihi

Belge No ve Tarih bilgisinin girildiği alandır.

Kapanan İşlemler

İşleme ait Kapatmaların yapıldığı bölümdür.

Bakiyeler

Cariye ait Bakiye bilgisinin listelendiği bölümdür.

yazici Yazıcı

Tanımlı olan Raporun yazdırılmasını sağlar. Çıktı alınabilmesi için Yazıcı ve Kağıt Boylarının tanımlanmış olması gerekir.

hesapkodlari Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

Navigatör Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.