Stok Transfer

Top  Previous  Next

 

İki depo arasında Stok Transferi fişi oluşturulmasını sağlar.

 

stoktransferi

 

Alan Adı

Açıklama

Çıkış Stok Yeri

Çıkış Stok Yeri seçiminin yapıldığı alandır.

Giriş Stok Yeri

Giriş Stok Yeri seçiminin yapıldığı alandır.

Açıklama

Stok Transfer formuna ait açıklamanın girildiği alandır.

Nokta

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçilen veya elle girilen alandır.

TakipNo/Tarih

Takip No ve Tarihin girildiği alandır.

BelgeNo/Tarih

Belge No ve Tarihin girildiği alandır.

FaturaNo/Tarih

Fatura No ve Tarihin girildiği alandır.

yaziciYazıcı

Yazıcıdan çıktı almak için kullanılan alandır.

hesapkodlari Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

Navigator Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

Stok Detay
Seri Bilgisi
Sevk Bilgisi
Bağlı Stok
Bağlı İşlem
Kargo Bilgisi
Ek Bilgiler
Serbest Alanlar
Gizle

 

islemfiltre

 

Stok Transfer penceresinin sol üst bölümünde filtre butonuna tıklanır. Filtre Özelliklerinden pencere ait açma kapama işlemleri yapılabilir.