Servise Ürün Girişi

Top  Previous  Next

Servis noktasına ürün girişinin yapıldığı bölümdür.

 

Servise Ürün Girişi
Servise Ürün Girişi Alanları

 

arrow22Servise Ürün Girişi

 

servise ürün girişi

 

Alan Adı

Açıklama

Cari Unvanı

Dış servisten giriş yapılacak carinin seçildiği alandır.

Stok Yeri Adı

Servise giren stoğun seçildiği alandır.

Açıklama

Açıklama yazılan serbest alandır.

Nokta

Servis tamir formunun oluşturulduğu noktanın belirlendiği alandır.

Personel

Servis tamir formunu oluşturan personelin seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

İşleme özel kod tanımlanan alandır.

TakipNo/Tarih

Servis tamir formuna takip numarası ve tarih tanımlanan alandır.

BelgeNo/Tarih

Servis tamir formuna BelgeNo ve tarih tanımlanan alandır.

FaturaNo/Tarihi

Servis tamir formuna FaturaNo ve faturanın tarihinin tanımlandığı alandır.

 

arrow22Servise Ürün Girişi Alanları