Satış Import Et

Top  Previous  Next

 

Herhangi bir Satış formunun database'e Satış olarak kaydedilmesini sağlar.

Verialma işleminin yapılması için OfisnetSystem de İmport Profilinin oluşması gerekmektedir.