Muhasebe Hesap Planı

Top  Previous  Next

Muhasebe hesap planlarının tanımlandığı alandır.

 

Muhasebe Hesap Planı
Ek Bilgiler

 

arrow22Muhasebe Hesap Planı

 

muhasebe hesap planı

 

Mause sağ tuşuyla açılan menüden Standart Hesapları Ekle seçeneği kullanılarak sık kullanılan standart hesapların eklemesi yapılabilir.

 

Alan Adı

Açıklama

Yeni Hesap

Standart Hesap Planına yeni bir muhasebe hesabının tanımlanmasını sağlar.

Yeni Alt Hesap

Herhangi bir hesaba bağlı olarak ilgili hesabın altında yeni bir alt hesabın tanımlamasını sağlar.

Hesap Kopyala

Seçili hesaba bağlı olarak yeni ve aynı kırılım düzeyinde hesabın kopyalanarak çoğaltılmasını sağlar.

Standart Hesap Ekle

Tek Düzen Muhasebe Sistemine ilişkin muhasebe hesaplarının açılmasını sağlar.

Hesap Hareketleri

İlgili hesabın Tek Düzen Muhasebe Sisteminde hesap hareketlerinin izlenmesini sağlamaktadır.

Bağlı Kartlar

Seçili hesabın otomatik muhasebe kodu oluşturma bölümünde yer alan Muhasebe Bağlantıları kodları ile yapısal ilişkiyi göstermeyi sağlayan seçenektir.

Hesap Hareketlerini Taşı

Muhasebe hesabının seçilecek farklı bir hesaba taşınmasını sağlayan seçenektir.

Alt Hesapları Taşı

Seçilen hesaba ilişkin açılmış olan alt hesapların muhasebe hesap planında yer alan başka bir hesaba taşınmasını sağlar.

Bağlı Kartları Taşı

Muhasebe hesap kodu verilen cari, stok, kasa ve banka kartlarının muhasebe bağlantı kodlarının başka bir muhasebe hesabına taşımak için kullanılan seçenektir.

Parasal/Parasal Olmayan Hesaplar

Enfasyon muhasebesinde hesapları parasal olmayan (bina, arsa, arazi vs.) ve parasal (nakit, çek, senet vs.) hesaplar olarak ayırt etmek için kullanılan bir ön değerdir. Yeni bir hesap açıldığında açılan hesabın parasal yada parasal olmamasına göre sınıflandırmak için kullanılmaktadır.

Hesap Kontrol

Muhasebe hesaplarında belli bir kullanıcıya ve/veya gruba belirlenen tarihten sonra engelleme konulmasını sağlayan seçenektir.

Salt Okunur

Muhasebe hesap planında hesaplara bağlı olarak açılan alt hesap adlarının ve muhasebe kodlarının kullanıcılar tarafından değiştirilmesi engelleyen seçenektir.

 

Hesap Hareketleri

 

hesap heraketleri

 

Alan Adı

Açıklama

Hesap Kodu

İncelemeye alınan hesabın numarasının gösterildiği alandır.

Mali Dönem

Firmanın mali döneminin seçilmesini sağlayan alandır.

İlk-Son Tarih

Hesap hareketi gösterilecek ilk ve son tarih aralığının seçildiği alandır.

Fiş Aktif

Aktif/Pasif fişlerin gösterilip gösterilmeyeceğinin seçimini sağlayan parametredir.

Rapor Türü

Hesap hareketlerinin aylık yada genel olarak gösterilmesini sağlayan parametredir.

 

Hesap Hareketlerini Taşı

 

hesap hareketlerini taşı

 

Seçilen hareketin başka bir hesaba aktarılmasını sağlayan seçenektir.

 

Hesap Kontrol

 

hesap kontrol

 

Alan Adı

Açıklama

Kontrol İşlemi

Hesaba konulacak kontrolün belirlendiği alandır.

Etkilenen Grup

Kontrol işleminin uygulanacağı grubun seçildiği alandır.

Etkilenen Kullanıcı

Kontrol işleminden etkilecek kullanıcının seçildiği alandır.

Etkilenmeyen Grup

Kontrol işleminde dışarıda kalacak grubun seçildiği alandır.

 

arrow22Ek Bilgiler

 

muhasebe ek bilgiler 1

 

Seçili hesaba ilişkin Kur farkı kar/zarar hesaplarının, hesabın çalışma şeklinin, hesabın aktif yada bloke vs. durumlarının belirlenmesi ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

 

Alan Adı

Açıklama

Kur farkı kar hesabı

Kur farkından oluşan kar hesabının seçildiği alandır.

Kur farkı zarar hesabı

Kur farkından oluşan zarar hesabının seçildiği alandır.

Birim

Takibi yapılacak hesaba gelen verilerin birim takip tanımının yapılmasını sağlayan alandır

Temel Hesap Tipi

Hesap takip tipinin belirlendiği alandır.

Kırılım Sayısı

Hesaptaki en fazla kırılım sayısının tanımlandığı alandır.

Alt Hesap Sayısı

Takibi yapılan hesabın en fazla kaç alt hesabının olacağının tanımlandığı alandır.

Özel Kod

Takibi yapılan hesaba özel kod tanımlanan alandır.

Kur Farkı Hesapla

Hesabta kur farkı yapılmasını sağlayan parametredir.

Miktar Kontrol

Hesabın miktar kontrolünün yapılmasını sağlayan parametredir.

Belge Tipi Gerekli

Hesaba belge tipinin eklenmesini sağlayan parametredir.

Aktif/Bloke

Hesabın aktif veya blokeli duruma getirlmesini sağlayan parametredir.

 

Navigatör Alanının kullanımı için tıklayınız.

 

ek bilgiler enflasyon

 

Seçili hesabın parasal/parasal olmayan hesap olarak sınıflandırılması, enflasyon göre değerlemeye tabi olup olmayacağını ve enflasyon uygulamasında oluşan farkların hangi hesaplarda takip edileceğinin belirlendiği bilgilerin tanımlandığı yerdir.

 

ek bilgiler kdv

 

Toplu muhasebeleştirme işlemi dışında kullanıcıların muhasebe fişlerini elden (manuel) oluştururken seçilen hesaba ilişkin KDV ‘nin işlemin toplam  tutarından ayırt edilerek  hesaplatılmasında  kullanılmaktadır.

 

ek bilgiler bağlı noktalar

 

Seçili hesabın operasyonların (işlemlerin)  yapıldığı noktalara atanması için kullanılmaktadır. Seçili hesabın hiçbir işlem noktasına atanmaması halinde tüm işlem noktalarında geçerli olacaktır.