Konsinye Alışı

Top  Previous  Next

Konsinye Alışı oluşturulması için Konsinye Girişi olması gerekir sağlar.Form içerisinde Bekleyen işlem seçilerek veya Önceki İşlemden Stok seçilerek Konsinye Alışı formu oluşturulur.

 

konsinyestokalisi

 

Alan Adı

Açıklama

Cari Ünvanı

Cari Ünvanı seçiminin yapıldığı alandır.

Stok Yeri Adı

Stok Yeri seçiminin yapıldığı alandır.

Açıklama

Konsinye Alışı formuna ait açıklamanın girildiği alandır.

Nokta

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçilen veya elle girilen alandır.

TakipNo/Tarih

Takip No ve Tarihin girildiği alandır.

BelgeNo/Tarih

Belge No ve Tarihin girildiği alandır.

FaturaNo/Tarih

Fatura No ve Tarihin girildiği alandır.

yaziciYazıcı

Yazıcıdan çıktı almak için kullanılan alandır.

hesapkodlari Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

Navigator Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

Stok Detay
Seri Bilgisi
Sevk Bilgisi
Bağlı Stok
Bağlı İşlem
Kargo Bilgisi
Ek Bilgiler
Serbest Alanlar
Gizle

 

islemfiltre

 

Konsinye Alışı penceresinin sol üst bölümünde filtre butonuna tıklanır. Filtre Özelliklerinden pencere ait açma kapama işlemleri yapılabilir.

 

konsinyestokalisiustmenu

 

Konsinye Alışı Formu üzerinde tepe alanında iken fare sağ tıklanır ve yapılabilecek işlem listesi gelir.

 

Menu Adı

Açıklama

Yeni Konsinye Alışı

Yeni işlem yapılmasını sağlar.

İşlem Sil

Üzerinde bulunan işlemin silinmesini sağlar.

Önceki İşlemlere Bağla

Carinin önceki işlemi var ise Önceki İşleme Bağlanmasını sağlar.

Barkod Onayı Bekle

Satırların aktifleştirilmesi için Barkod oktulması gerekli hale gelir.

Hizmet Bağla

Hizmet Bağlama işleminin yapılmasını sağlar.

Maliyetlendir

Yöntem seçilerek Maliyetlendirme yapılan bölümdür.

Onay Bilgileri

Onay Bilgilerinin girildiği alandır.

Rezervasyon Oluştur

Rezervasyon Oluştur işlemlerinin yapıldığı bölümdür.

Satış Oluştur

Satış Fişinin oluşmasını sağlar.

goster Göster

Forma ait Rapor görüntüsünün geldiği alandır.

yazdir Yazdır

Tanımlı olan Raporun yazdırılmasını sağlar. Çıktı alınabilmesi için Yazıcı ve Kağıt Boylarının tanımlanmış olması gerekir.

Yerel Raporlar

Sistemde kayıtlı olan Raporların listesinin görüntülendiği alandır. Konsinye Alışı formuna ait raporlar listeye gelir.

 

konsinyestokalisialtmenu

 

Konsinye Alışı Formu içerisinde satır üzerinde iken fare sağ tıklanır ve yapılabilecek işlem listesi gelir.

 

Menu Adı

Açıklama

Yeni Satır

Yeni Stok seçilmesini sağlayan seçenektir.

Önceki İşlemden Stok Seç

Carinin Konsinye Alışı formundan önce bağlanabilecek işlemlerin listesinden seçim yapılmasını sağlar.

Satır Sil

Üzerinde bulunan satırın silinmesini sağlar.

Hepsini Aktifleştir

Tüm stok satırlarının Aktifleştirilmesini sağlar.

Seçiliyi Aktifleştir

Üzerinde bulunan stok satırının Aktifleştirilmesini sağlar.

Hepsini Pasifleştir

Tüm stok satırlarının Pasifleştirilmesini sağlar.

Seçiliyi Pasifleştir

Üzerinde bulunan stok satırının Pasifleştirilmesini sağlar.

Seçili Satıra Barkod Yazdır

Satıra Barkod Yazdırılmasını sağlar.

Girişe Barkod Yazdır

İşleme Barkod Yazdırılmasını sağlar.

Hizmet Bağla

Hizmet Bağlama işleminin yapılmasını sağlar.

Maliyetlendir

Maliyetlendirme yapılmasını sağlar.

Çeki Listesi

Çeki Girişisinin yapılması ve listenin incelenmesini sağlar.

Satıra Döküman Bağlama

Üzerinde bulunan satıra Döküman Bağlanmasını sağlar.

Bağlı Satırları Göster

Bağlı Satırların Gösterilmesini sağlar.

Yerel Raporlar

Sistemde kayıtlı olan Raporların listesinin görüntülendiği alandır. Konsinye Alışı formuna ait raporlar listeye gelir.