Dönüşüm Merkezi Tanımları

Top  Previous  Next

Ofisnet içerisinde Araçlar - OfisnetSystem açılır. Ofisnet System içerisinde Lisansınız varsa Dönüşüm Merkezi menusü görünecektir.

 

Merkez ve Merkeze bağlı iki şube olduğunu ve Şubelerden Merkeze veri transferi yapıalcağı seneryosu ile anlatılacaktır.

 

MERKEZ Database'i için Tanımlamalar

 

donusum4

 

Konfigürasyonlar bölümünde Klavyeden İnsert tuşu veya aşağı ok tuşu ile Konfigürasyon Adı yazılarak Enter tuşuna tıklanır ve Konfigürasyon kaydedilir. Aktarım sırasında işlem görecek tablo alanlarının düzenlemeleri yapılır.

donusum6

 

Konfigürasyon Tanımının orta bölümünde fare sağ tıklanır ve Tanımlı Tabloları Gir seçilerek Varsayılan tablo alanları oluşturulur.

 

donusum7

 

Oluşturulan Tablolar üzerinde fare sağ tıklanır ve Bütün Tablolar için Varsayılan Filtre Gir seçilerek tablolara ait varsayılan filtrelerin oluşturulması sağlanır.

donusum17

 

Tablo Listesi

Database'deki tüm tabloların listesinin oluşturulduğu bölümdür. Varsayılan Tablolar yüklenebilir veya klavyeden insert tuşu ile yeni tablo eklemesi yapılabilir. Tablolar sistemde bulunan tablo olması gerekir.

UUKey , Gönderme Modu , Alma Modu gibi alanlarda değişiklik yapılabilir veya Tabloya Ait Seçenekler bölümünden bu değerler değiştirilebilir.

 

Tabloya Ait Filtre

Tablo Listesi bölümünde seçili olan tablo üzerinde iken Filtre girilir. Girilen filtre sadece üzerinde bulunan tablo için geçerlidir. Bu bölüm WHERE şartı olarak çalışır. (Örneğin; Tablo Listesinden STOKKART üzerinde iken Filtre bölümünde Filtre Değeri STOK_TIP_NO IN (3,4,5) yazıldığı zaman Stokkartları içerisinde Stok tip numarası 3 veya 4 veya 5 olanlar gönderilir veya alınır şeklinde tanımlanmış olur.)

 

Tabloya Ait Seçenekler

Aşağıdaki seçenekler sadece Tablo Listesi bölümünde seçili olan tablo için geçerlidir. Her tablo için seçenekler farklı yapılabilir.

[H] Bloke

Tabloya ait veri alma veya gönderme işlemi yapılmamasını sağlar.

[E] Tam (I+U)

Tabloya ait tüm veriler gönderilir veya alınabilir. (I+U) İnsert veya Update halinde gönderilir. Tabloya Ait Filtre alanında girilen değerleri filtreleyerek gönderilir.

[I] Insert

Tabloya ait tüm verileri sadece Insert (kayıt girilme) sırasında gönderir veya alır.

[U] Update

Tabloya ait tüm verileri sadece Update (kayıt güncelleme) sırasında gönderir veya alır.

[L] Bağlantı

Tabloya ait tüm verileri sadece bağlantılı olan tabloları varsa gönderir veya alır. (Örneğin; KASAHEGU kasaların toplamlarının kaydedildiği tablodur. Bu tablo seçeneklerinde [L]Bağlantı seçili olur. Kasalarla ilgili işlemlerin olduğu tablolar gönderilirse bu tablo gönderilsin seçeneğidir.)

Gönderme Aktif

Tabloya ait tüm değerlerin gönderilmesi seçeneğidir.

Otorite Server

İki database arasında gönderme ve alma aktif olan tanımlamalarda Gönderici olan database'in belirtilmesi için bu seçenek işaretlenir. (Örneğin; Merkez ve Şube databaseleri arasında Merkezden Şubeye Stokkartı gönderileceği zaman Merkez database'inde STOKKART tablosu üzerinde Otorite Server işaretlenerek bu tablonun sadece Merkez database'inden gönderileceği anlamını taşır.)

 

Tablo Alanlarına Ait Seçenekler

Aşağıdaki seçenekler sadece Alan Listesi bölümünde seçili olan alan için geçerlidir. Her alan için seçenekler farklı yapılabilir.

UUKey

Kayıt güncelleme sırasında eşleştirme yapılacak alanın belirlendiği alandır.

İnsert Değeri

Kayıt girilme sırasında bu alanda yazılan değerin gönderilmesi veya alınması seçeneğidir.

Update Değeri

Kayıt güncellenmesi sırasında bu alanda yazılan değerin gönderilmesi veya alınması seçeneğidir.

Gönderme Değeri

Kayıt gönderilmesi sırasında bu alanda yazılan değerin gönderilmesi seçeneğidir.

Gönderme Modu

Evet seçeneğinde üzerinde bulunan alanın gönderilmesi seçeneğidir. Hayır seçeneğinde bu alana ait bilgi gönderilmeyecektir.

Alma Modu

Evet seçeneğinde üzerinde bulunan alana ait bilgi alınması seçeneğidir. Hayır seçeneğinde bu alana ait bilgi alınmayacaktır.

Not : Firmalar başka database veya internet sitelerine bilgi gönderimi sırasında bazı değerlerin gönderilmemesini istediklerinde bu alanlara    gönderilmesi istenilen değerler girilir veya gönderim Hayır seçilir.

        Aynı şekilde başka database veya farklı kaynaklardan bilgi alınması sırasında bazı değerlern gelmemesini veya kendi databaselerinde      bu alanda yazılması istenilen değerler girilir veya alma modu Hayır seçilir.

 

Sunucu Tanımı

 

donusum8

 

Merkez Database'i için Sunucular bölümünde Şube1 ve Şube2 databaselerinin eklemesi yapılır. (Merkez için Suncular Şube1 ve Şube2 olduğu gibi Şube1 ve Şube2 Databaseleri için Sunucu Merkez Database'i olarak tanımlanır.)

Alan Adı

Açıklama

Server Adı

Server Database için verilen isimdir. Herhangi bir isim verilebilir.

Server DNS/IP

Server Dns veya ip sinin yazıldığı alandır. Localhost server'in kendinisini ifade eder.

Global DB Adı

Glabal DB Adı bölümünde Listeyi Yenile ye tıklanır ve listeden database adı seçilir. Database adı listesi NSServerManager.ini dosyası içerisindeki [Transform.DatabaseAdı] alanındaki Database Adı bölümünden gelmektedir.

Server Port / Protokol

Haberleşme sağlanacak port girilir. NSServerManager.ini içerisinde yazılı olan port numarası ile aynı olması gerekir.

Konfigürasyon

Tanımlanmış olan Konfigürasyon seçiminin yapıldığı alandır.

Kullanıcı Adı

Sunucu tanımı için oluşturulan kullanıcı adı alanıdır.

Şifre

Sunucu tanımı için oluşturulan şifre alanıdır.

 

İstemci Tanımı

 

donusum9

 

İstemci kısmında Merkez database'i için tanımlama yapılır. Şube1 ve Şube2 database'i içinde istemciler kendileri olarak tanımlanır.

 

RGUID İndexleri Oluşturma

 

donusum10

 

Genel Tanım / İşlemler bölümünde veri transferi sağlanması için index oluşturulması gerekmektedir. Bunun için RGUID Indexlerini oluştur butonuna tıklanması gerekir.

 

ŞUBE Database'i için Tanımlamalar

 

* Konfigürasyon Tanımı yapılır.

 

donusum11

 

Şube1 ve Şube2 için Sunucular tanımı yapılır.

 

donusum12

 

İstemci kısmında Şube database'i için tanımlama yapılır.

 

* RGUID İndexleri oluşturulur.

 

Şube2 Database'i içinde aynı tanımlamalar yapılır.

 

Dönüşüm Merkezi İşlemleri