Cari İşlemleri

Top  Previous  Next

 

Cari işlemler bölümünde cariye ait tüm işlemler yapılabilir. Alış - Satış , Cari , Stok , Teminat ,Bağlantı vb.. tüm işlemler tek pencereden yapılır.

 

Cari İşlemleri
Alış - Satış İşlemleri

Cari İşlemler

Stok İşlemleri

 

Teminatlar
Bağlantılar

 

 

arrow22Cari İşlemleri

 

cariislemler

 

Cariye ait tüm işlemlerin tek pendereden yapılmasını sağlar. İlk bölümde carilerin listesi , ikinci bölümde işlemler listesi ve işlemlerin gerçekleştirilmesi , üçüncü bölümde ise işleme ait detaylar yer alır.

 

cariislemler2

 

Cari İşlemleri penceresinin sol üst bölümünde filtre butonuna tıklanır. Filtre Özelliklerinden pencere ait açma kapama işlemleri yapılabilir.

 

 

arrow22Alış - Satış İşlemleri

 

carislmalsat

 

Alış - Satış işlemlerinin listelendiği bölümdür. Alış - Satış penceresinin sol üst bölümünde filtre butonuna tıklanır. Filtre Özelliklerinden pencere ait açma kapama işlemleri yapılabilir.

 

carislmalsat2

 

Menu Adı

Açıklama

İncele / Değiştir

Üzerinde bulunan işlemin incelenmesini sağlar.

Göster

Üzerinde bulunan işlemin rapor görüntülenmesini sağlar. Raporun görüntülenmesi için Sisteme Kayıtlı Raporların yüklü olması gerekmektedir.

Yazdır

Üzerinde bulunan işlemin yazıcıya gönderilmesini sağlar. Yazıcıya gönderilmesi için Yazıcı ve Kağıt Boylarının tanımlanmış olması gerekir.

Alış İşlemleri

Üzerinde nulunan Cariye ait Alınan Teklif, Verilen Sipariş, Alış , Satış İade , Alınan Vade Farkı Faturası , Alınan Kur Farkı Faturası , Üretim Siparişi , Banka Hizmet Alışı , Eldeki Konsinye Satınalması vb. işlemlerin oluşturulmasını sağlar. Farklı bir işlem yapılabilmesi için İşlem Kodları - Alış Satış bölümünde açık olması gerekmektedir.

Satış İşlemleri

Üzerinde bulunan Cariye ait Verilen Teklif , Alınan Sipariş , Satış , Komisyon Faturası , Alış İade , Veresiye Satış , Verilen Vade Farkı Faturası , Verilen Kur Farkı Faturası , Verilmiş Konsinye Satışı vb.. işlemlerin oluşturulmasını sağlar. Farklı bir işlem yapılabilmesi için İşlem Kodları - Alış Satış bölümünde açık olması gerekmektedir.

İşlem Detayını Göster

İşlemler bölümünde seçili olan işleme ait detayların gönderildiği bölümdür.

Yerel Raporlar

yerelrapor

Sistemde kayıtlı olan raporların listesinin görüntülendiği alandır. Cariye ait rapor alınmasını sağlar.

 

 

arrow22Cari İşlemler

 

carislemler

 

Cariye ait bakiyeyi etkileyen işlemlerin listelendiği ve işlemlerin gerçekleştiği bölümdür.

 

Menu Adı

Açıklama

İncele / Değiştir

Üzerinde bulunan cari işlemin incelenmesi ve değiştirilmesini sağlar.

Göster

Üzerinde bulunan cari işlemin rapor olarak görüntülenmesini sağlar. Raporun görüntülenmesi için Sisteme Kayıtlı Raporların yüklü olması gerekmektedir.

Yazdır

Üzerinde bulunan cari işlemin yazdırılmasını sağlar. Yazıcıya gönderilmesi için Yazıcı ve Kağıt Boylarının tanımlanmış olması gerekir.

İşlemi Sil

Üzerinde bulunan cari işlemin silinmesini sağlar.

Kasa İşlemleri

Üzerinde bulunan cariye ait Dövizli Ödeme , Dövizli Tahsilat , Nakit Ödeme , Nakit Tahsilat işlemlerinin oluşturulmasını sağlar. Farklı bir işlem yapılabilmesi için İşlem Kodları - Cari bölümünde açık olması gerekmektedir.

Cari İşlemler

Üzerinde bulunan cariye ait Cari Kur Farkı , Cari Devir Fişi , Virman , Tahakkuk Fişi , Borç Dekontu , Alacak Dekontu vb. işlemlerin oluşturulmasını sağlar. Farklı bir işlem yapılabilmesi için İşlem Kodları - Cari bölümünde açık olması gerekmektedir.

Banka İşlemleri

Üzerinde bulunan cariye ait Banka Hizmet Giderleri , Gönderilen Kredi Havalesi , Banka Komisyon Fişi , Banka İşlem Fişi , Dövizli Gönderilen Havale , Dövizli Gelen Havale , Gönderilen Havale , Gelen Havale , KKartı ile Ödeme , KKartı ile dövizli tahsilat , KKartı ile Dövizli Ödeme , KKartı ile tahsilat vb. işlemlerin oluşturulmasını sağlar. Farklı bir işlem yapılabilmesi için İşlem Kodları - Banka bölümünde açık olması gerekmektedir.

Çek Senet Slip İşlemleri

Üzerinde bulunan cariye ait Çek Girişi , Çek Çıkışı , Senet Girişi , Senet Çıkışı ve KKart Slip Girişi işlemlerinin oluşturulmasını sağlar. Farklı bir işlem yapılabilmesi için İşlem Kodları - Çek Senet Slip bölümünde açık olması gerekmektedir.

Hesap Kodları

Üzerinde bulunan işlemin Muhasebeleştirme veya Takip Hesap işlemlerinin yapıldığı alandır.

Yerel Raporlar

Sistemde kayıtlı olan raporların listesinin görüntülendiği alandır. Cariye ait rapor alınmasını sağlar.

 

arrow22Cari Devir Fişi

 

caridevirfisi

 

Alan Adı

Açıklama

Nokta

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçiminin yapıldığı alandır.

Takip No / Tarih

Takip No ve Tarih bilgilerinin doldurulduğu alandır.

Belge No / Tarih

Belge No ve Tarih bilgilerinin doldurulduğu alandır.

Vade Tarihi

Vade Tarihi bilgisinin doldurulduğu alandır.

Cari Ünvanı

Cari Ünvanının seçildiği alandır.

Bakiye Tipi

Bakiye Tipinin seçildiği alandır.

Açıklama

İşleme ait açıklama girilen alandır.

Alacak Tutarı

Alacak tutarının girildiği alandır.

Borç Tutarı

Borç tutarının girildiği alandır.

Kur

Kur tutarının girildiği alandır.

yaziciYazıcı

Yazıcıdan çıktı almak için kullanılan alandır.

hesapkodlari Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

kapatmaislemleri Kapatma İşlemleri

Kapatma işlemlerinin yapıldığı alandır.

kredikartibilgileri Kredi Kartı Bilgileri

Kredi Kart Bilgilerinin girildiği alandır.

Navigator Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

Cari Devir fişi girilen tarih itibari ile Cariye ait Borç veya Alacak tutarının girilerek Barkiyesinin belirlendiği bölümdür.

 

arrow22Tahakkuk Fişi

 

tahakkukfisi

 

Tutar girilerek Navigatör Aracı üzerinden onay butonuna tıklanır.

 

Alan Adı

Açıklama

Nokta

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçiminin yapıldığı alandır.

Takip No / Tarih

Takip No ve Tarih bilgilerinin doldurulduğu alandır.

Belge No / Tarih

Belge No ve Tarih bilgilerinin doldurulduğu alandır.

Vade Tarihi

Vade Tarihi bilgisinin doldurulduğu alandır.

Cari Ünvanı

Cari Ünvanının seçildiği alandır.

Bakiye Tipi

Bakiye Tipinin seçildiği alandır.

Açıklama

İşleme ait açıklama girilen alandır.

Tutar

Tutar bilgisinin girildiği alandır.

Kur

Kur tutarının girildiği alandır.

yaziciYazıcı

Yazıcıdan çıktı almak için kullanılan alandır.

hesapkodlari Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

kapatmaislemleri Kapatma İşlemleri

Kapatma işlemlerinin yapıldığı alandır.

kredikartibilgileri Kredi Kartı Bilgileri

Kredi Kart Bilgilerinin girildiği alandır.

Navigator Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

arrow22Borç Dekontu

 

borcdekontu

 

Tutar girilerek Navigatör Aracı üzerinden onay butonuna tıklanır.

 

Alan Adı

Açıklama

Nokta

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçiminin yapıldığı alandır.

Takip No / Tarih

Takip No ve Tarih bilgilerinin doldurulduğu alandır.

Belge No / Tarih

Belge No ve Tarih bilgilerinin doldurulduğu alandır.

Vade Tarihi

Vade Tarihi bilgisinin doldurulduğu alandır.

Cari Ünvanı

Cari Ünvanının seçildiği alandır.

Bakiye Tipi

Bakiye Tipinin seçildiği alandır.

Açıklama

İşleme ait açıklama girilen alandır.

Tutar

Tutar bilgisinin girildiği alandır.

Kur

Kur tutarının girildiği alandır.

yaziciYazıcı

Yazıcıdan çıktı almak için kullanılan alandır.

hesapkodlari Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

kapatmaislemleri Kapatma İşlemleri

Kapatma işlemlerinin yapıldığı alandır.

kredikartibilgileri Kredi Kartı Bilgileri

Kredi Kart Bilgilerinin girildiği alandır.

Navigator Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

arrow22Alacak Dekontu

 

alacakdekontu

 

Tutar girilerek Navigatör Aracı üzerinden onay butonuna tıklanır.

 

Alan Adı

Açıklama

Nokta

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçiminin yapıldığı alandır.

Takip No / Tarih

Takip No ve Tarih bilgilerinin doldurulduğu alandır.

Belge No / Tarih

Belge No ve Tarih bilgilerinin doldurulduğu alandır.

Vade Tarihi

Vade Tarihi bilgisinin doldurulduğu alandır.

Cari Ünvanı

Cari Ünvanının seçildiği alandır.

Bakiye Tipi

Bakiye Tipinin seçildiği alandır.

Açıklama

İşleme ait açıklama girilen alandır.

Tutar

Tutar bilgisinin girildiği alandır.

Kur

Kur tutarının girildiği alandır.

yaziciYazıcı

Yazıcıdan çıktı almak için kullanılan alandır.

hesapkodlari Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

kapatmaislemleri Kapatma İşlemleri

Kapatma işlemlerinin yapıldığı alandır.

kredikartibilgileri Kredi Kartı Bilgileri

Kredi Kart Bilgilerinin girildiği alandır.

Navigator Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

arrow22Cari Mutabakat Fişi

 

carimutabakatfisi

 

Alan Adı

Açıklama

Nokta

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçiminin yapıldığı alandır.

Takip No / Tarih

Takip No ve Tarih bilgilerinin doldurulduğu alandır.

Belge No / Tarih

Belge No ve Tarih bilgilerinin doldurulduğu alandır.

Vade Tarihi

Vade Tarihi bilgisinin doldurulduğu alandır.

Cari Ünvanı

Cari Ünvanının seçildiği alandır.

Bakiye Tipi

Bakiye Tipinin seçildiği alandır.

Açıklama

İşleme ait açıklama girilen alandır.

Alacak Tutarı

Alacak tutarının girildiği alandır.

Borç Tutarı

Borç tutarının girildiği alandır.

Kur

Kur tutarının girildiği alandır.

yaziciYazıcı

Yazıcıdan çıktı almak için kullanılan alandır.

hesapkodlari Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

kapatmaislemleri Kapatma İşlemleri

Kapatma işlemlerinin yapıldığı alandır.

kredikartibilgileri Kredi Kartı Bilgileri

Kredi Kart Bilgilerinin girildiği alandır.

Navigator Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

Cari Mutabakat fişi girildiğinde sistem otomatik olarak fiş içerisindeki alacak tutarı kadar alacak dekontu ve borç tutarı kadar borç dekontu oluşturur.

 

 

arrow22İşleme Tahsilat Gir

 

dogrulama

 

İşleme Tahsilat Gir seçildiğinde üzerinde olan işlemin kapatması ve tutarı alacak şekilde doğrulama mesajı gelir.

 

nakittahslilat

 

Alan Adı

Açıklama

Nokta

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçiminin yapıldığı alandır.

Takip No / Tarih

Takip No ve Tarih bilgilerinin doldurulduğu alandır.

Belge No / Tarih

Belge No ve Tarih bilgilerinin doldurulduğu alandır.

Vade Tarihi

Vade Tarihi bilgisinin doldurulduğu alandır.

Cari Ünvanı

Cari Ünvanının seçildiği alandır.

Bakiye Tipi

Bakiye Tipinin seçildiği alandır.

Kasa Hesabı

Kasa Hesabının seçildiği alandır.

Açıklama

İşleme ait açıklama girilen alandır. Açıklama alanı otomatik oluşur isteğe göre üzerinde düzeltme yapılır.

Tutar

Tutarının girildiği alandır.

Kur

Kur tutarının girildiği alandır.

yaziciYazıcı

Yazıcıdan çıktı almak için kullanılan alandır.

hesapkodlari Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

kapatmaislemleri Kapatma İşlemleri

Kapatma işlemlerinin yapıldığı alandır.

kredikartibilgileri Kredi Kartı Bilgileri

Kredi Kart Bilgilerinin girildiği alandır.

Navigator Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

İşlem üzerinde işleme tahsilat gir seçildiğinde kapatma işlemi otomatik yapılır.

 

 

arrow22İşleme KKartı ile Tahsilat Gir

 

dogrulamakkart

 

İşleme KKartı ile Ödeme Gir seçildiğinde üzerinde olan işlemin kapatması ve tutarı alacak şekilde doğrulama mesajı gelir.

 

bankasec

 

Doğrulama mesajını evet olarak seçtiğimizde banka seçim ekranı gelir ve bankalara ait pos hesaplarından biri seçilir.

 

kkartgir

 

Alan Adı

Açıklama

Nokta

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçiminin yapıldığı alandır.

Takip No / Tarih

Takip No ve Tarih bilgilerinin doldurulduğu alandır.

Belge No / Tarih

Belge No ve Tarih bilgilerinin doldurulduğu alandır.

Vade Tarihi

Vade Tarihi bilgisinin doldurulduğu alandır.

Cari Ünvanı

Cari Ünvanının seçildiği alandır.

Bakiye Tipi

Bakiye Tipinin seçildiği alandır.

Banka Hesabı

Banka Hesabının seçildiği alandır.

Açıklama

İşleme ait açıklama girilen alandır. Açıklama alanı otomatik oluşur isteğe göre üzerinde düzeltme yapılır.

Ödeme Biçimi

Ödeme Kartının seçildiği alandır.

Tutar

Tutarının girildiği alandır.

Kur

Kur tutarının girildiği alandır.

yaziciYazıcı

Yazıcıdan çıktı almak için kullanılan alandır.

hesapkodlari Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

kapatmaislemleri Kapatma İşlemleri

Kapatma işlemlerinin yapıldığı alandır.

kredikartibilgileri Kredi Kartı Bilgileri

Kredi Kart Bilgilerinin girildiği alandır.

Navigator Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

İşlem üzerinde işleme kkart ile ödeme gir seçildiğinde kapatma işlemi otomatik yapılır.

 

arrow22Ödeme Planı

 

odemeplan

 

Alan Adı

Açıklama

Taksitlendirme Fark İşlem

Ödeme Planında belirlenen tutarlar dışında ödeme yapıldığında diğer taksitlerin etkilenme yönteminin seçildiği alandır.

Ödeme Biçimi

Ödeme Kartının seçildiği alandır.

İlk Vade

İlk ödenecek taksit gününün belirlendiği alandır.

Ödeme Aracı

Ödeme aracının belirlendiği alandır.

Taksit Tutarı

Taksit hesaplamasını istenilen tutara göre belirlenmesini sağlar. Taksit tutarı yazılır ve Yenile butonuna tıklanır.

Sayısı

Taksit hesaplamasını istenilen sayıya göre belirlenmesini sağlar. Sayısı yazılır ve Yenile butonuna tıklanır.

İşlem Türü

Carinin borç veya alacak türünün belirlendiği alandır.

Taksit Toplamı

Taksitlendirilmesi yapılacak toplam tutarın belirlendiği alandır.

Ortalama Vade

Taksitler oluşturulduğunda vade tarihlerinin ortalamasının hesaplandığı alandır.

 

 

arrow22Cari İşlem Bordrosu

 

Yeni Cari İşlem Bordrosu girilen alandır.

 

arrow22Kredi Kartı ile Taksitli İşlem

 

kkartodemeplan

 

Alan Adı

Açıklama

Taksitlendirme Fark İşlem

Ödeme Planında belirlenen tutarlar dışında ödeme yapıldığında diğer taksitlerin etkilenme yönteminin seçildiği alandır.

Ödeme Biçimi

Ödeme Kartının seçildiği alandır.

İlk Vade

İlk ödenecek taksit gününün belirlendiği alandır.

Ödeme Aracı

Kredi kartı ile taksitli işlem olması sebebi ile Ödeme aracı otomatik Kredi Kartı gelir ve değiştirilemez.

Taksit Tutarı

Taksit hesaplamasını istenilen tutara göre belirlenmesini sağlar. Taksit tutarı yazılır ve Yenile butonuna tıklanır.

Sayısı

Taksit hesaplamasını istenilen sayıya göre belirlenmesini sağlar. Sayısı yazılır ve Yenile butonuna tıklanır.

İşlem Türü

Carinin borç veya alacak türünün belirlendiği alandır.

Taksit Toplamı

Taksitlendirilmesi yapılacak toplam tutarın belirlendiği alandır.

Ortalama Vade

Taksitler oluşturulduğunda vade tarihlerinin ortalamasının hesaplandığı alandır.

 

 

arrow22Dövizli İşlem Virmanlarını Göster

 

virman

 

Dövizli işlemlere ait Virman işlemlerin listede görünürlüğü belirleyen seçenektir.

 

 

arrow22Kapatmalar

 

kapananislemler

 

Menu Adı

Açıklama

Kapanan İşlem Seç

kapananislem2

 

Kapatılacak işlemlerin listesi gelir. Bir veya birden fazla işlem seçilerek kapatma yapılır.

 

Satır Sil

Üzerinde bulunan işlemin kapatmasının silinmesini sağlar.

Seçili işlemi uygun işlemlerle kapat

Seçilen işlemler İşlem Noktası Genel Parametreleri bölümünde kapatma işlemi seçeneklerine göre seçili işlemler kapatılır.

Listelenen işlemleri uygun işlemlerle kapat

Filtre verilerek sadece istenilen liste oluşturulur ve kapatmalar sadece bu işlemler arasında olur.

Bütün işlemleri uygun işlemlerle kapat

Cariye ait bütün işlemler İşlem Noktası Genel Parametreleri bölümünde kapatma işlemi seçeneklerine göre seçili işlemler kapatılır.

İşlem noktası uyumlu işlemleri kapat

Yapılan Alış - Satış işlemleri ile tahsilat işlemlerinin İşlem Noktasına uygun olarak kapatması yapılır.

Personel uyumlu işlemleri kapat

Yapılan Alış - Satış işlemleri ile tahsilat işlemlerinin Personele uygun olarak kapatması yapılır.

Cariye ait listelenen işlemlerin kapatmalarını sil

Cariye ait yapılmış olan kapatmaların silinmesini sağlar.

Bütün cariler için kapatmalar

Yapılan kapatma işlemlerinin tüm cariler için geçerli olmasını sağlar.

Yerel Raporlar

Cariye ait Raporların alınmasını sağlar.

 

 

 

arrow22Bakiyeler

 

odemetahsilat5

 

İşlemler sonrasında oluşan Bakiyelerin listesinin göründüğü bölümdür.

 

bakiyemenu

 

Bakiye bölümünde fare sağ tıklanır ve istenilen liste elde edilir.

 

 

arrow22Stok İşlemleri

 

carislmstokislem

 

Stok İşlemlerinin listelendiği bölümdür. Stok İşlemleri penceresinin sol üst bölümünde filtre butonuna tıklanır. Filtre Özelliklerinden pencere ait açma kapama işlemleri yapılabilir.

 

carislmstok

 

Menu Adı

Açıklama

İncele / Değiştir

Üzerinde bulunan işlemin incelenmesini sağlar.

Göster

Üzerinde bulunan işlemin rapor görüntülenmesini sağlar. Raporun görüntülenmesi için Sisteme Kayıtlı Raporların yüklü olması gerekmektedir.

Yazdır

Üzerinde bulunan işlemin yazıcıya gönderilmesini sağlar. Yazıcıya gönderilmesi için Yazıcı ve Kağıt Boylarının tanımlanmış olması gerekir.

İşlem Detayını Göster

İşlemler bölümünde seçili olan işleme ait detayların gönderildiği bölümdür.

Stok Girişi

Stok Girişi , Stok Devir Fişi , Üretimden Giriş , İadeden Giriş , Sayım Fazlası , Demirbaş Girişi vb. işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Farklı bir işlem yapılabilmesi için İşlem Kodları - Stok bölümünde açık olması gerekmektedir.

Stok Çıkışı

Stok Çıkışı , İadeden Çıkış , Sayım Eksiği , Fire , Sarf vb. işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Farklı bir işlem yapılabilmesi için İşlem Kodları - Stok bölümünde açık olması gerekmektedir.

Stok Hareketleri

Stok Transfer , Yükleme , Stok Transfer Çıkışı , Stok Transfer Girişi , Stok Rezervasyon , Stok Rezervasyon İptal , Personele Emanet Verme , Personelden Emanet Dönüşü

işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Farklı bir işlem yapılabilmesi için İşlem Kodları - Stok bölümünde açık olması gerekmektedir.

Stok İşlemleri

Sayım Fişi , vb.işlemlerinin yapıldığı bölümdür.Farklı bir işlem yapılabilmesi için İşlem Kodları - Stok bölümünde açık olması gerekmektedir.

Üretim

Üretim Fişi , Üretim Stoktan Rezervasyon , Üretimden Siparişten Rezervasyon , Üretim İhtiyaç Fazlası , Üretimden Yarımamül Girişi , Tedarikli Sarf vb. işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Farklı bir işlem yapılabilmesi için İşlem Kodları - Stok bölümünde açık olması gerekmektedir.

Servis Stok İşlemleri

Serviste Tamir ,Dış Servisteki Giriş , Dış Servise Çıkış , Servisten Ürün Çıkışı , Servisten Ürün Girişi vb. işlemleirn yapıldığı bölümdür. Farklı bir işlem yapılabilmesi için İşlem Kodları - Stok bölümünde açık olması gerekmektedir.

Konsinye İşlemleri

Bekleyen Konsinyeler , Konsinye Girişi , Konsinye Çıkış İadesi , Konsinye Satışı , Konsinye Çıkışı , Konsinye Giriş İadesi , Konsinye Alışı vb. işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Farklı bir işlem yapılabilmesi için İşlem Kodları - Stok bölümünde açık olması gerekmektedir.

Yerel Raporlar

Sistemde kayıtlı olan raporların listesinin görüntülendiği alandır. Cariye ait rapor alınmasını sağlar.

 

 

arrow22Teminatlar

 

carislemteminat

 

Teminatların listelendiği bölümdür. Teminatlar penceresinin sol üst bölümünde filtre butonuna tıklanır. Filtre Özelliklerinden pencere ait açma kapama işlemleri yapılabilir.

 

 

 

arrow22Bağlantılar

 

baglantilar

 

Cariye ait bağlantı listesinin oluşturulduğu bölümdür. Fare sağ tıklanarak Yeni Bağlantı seçilerek cariye ait bağlantı tanımı yapılır.