Banka Kredi İşlemleri

Top  Previous  Next

 

Banka kredi işlemlerinin ve ödemelerinin yapıldığı ve takip edildiği bölümdür.

 

bankakredi

 

Banka Kredi İşlemleri bölümünde fare sağ tıklanır , işlem üzerine tıklanır. Taksitler bölümünden Taksitlerin listesine ulaşılabilir.

 

İmza Karşılığı Kredi
İpotek Karşılığı Kredi
Çek Karşılığı Kredi
Senet Karşılığı Kredi
Alınan Teminat Mektubu
Verilen Teminat Mektubu
Alınan İpotek
Verilen İpotek
Rotatif Kredi

 

 

 

arrow22İmza Karşılığı Kredi

 

imzakarsiligikredii

 

 

Alan Adı

Açıklama

İşlem Noktası

İşlem Notasının seçildiği alandır.

Personel Adı

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel kod seçiminin yapıldığı veya istenilen değerin yazıldığı alandır

Seri No / Tarihi

Kredi işlemine ait Seri No ve Tarih bilgisinin yazılığı alandır.

Kredi No / Tarihi

Kredi işlemine ait Kredi No ve Tarih bilgisinin yazıldığı alandır.

Banka Hesabı

Kredi işlemine ait Banka seçiminin yapıldığı alandır.

Banka Cari Hesabı

Kredi işlemine ait Banka Cari Hesabının seçildiği alandır. Banka yada Kasadan sadece biri seçilebilir. Ödene Planı bölümünde Bankadan Ödeme yap seçildiğinde bu alanda seçilen hesaptan ödeme yapılır.

Kasa Hesabı

Kredi işlemine ait Kasa Hesabının seçildiği alandır.Kasa yada Bankadan sadece biri seçilebilir. Ödeme Planı bölümünde Kasadan Ödeme yap seçildiğinde bu alanda seçilen hesaptan ödeme yapılır.

Cari Hesabı

Cari Ünvanının seçildiği alandır.

Konu

Kredi işlemine ait konu yazılan alandır. Konu alanı yazılması zorunludur.

Tutar

Kredi tutarının girildiği alandır.

Vade Tarihi

Kredi vade tarihinin girildiği alandır.

Faiz Oranı(%)

Kredi işlemine ait Faiz oranının girildiği alandır.

Vergi+Fon Oranı(%)

Kredi işlemine ait Vergi+Fon oranının girildiği alandır.

Kapandı

Kredi işleminin Açık yada kapalı durumunun belirtildiği alandır.

Kredi Tipi

Kredi Tipinin (Ticari , Tüketici) seçildiği alandır.

yazici Yazdır

Tanımlı olan Raporun yazdırılmasını sağlar. Çıktı alınabilmesi için Yazıcı ve Kağıt Boylarının tanımlanmış olması gerekir.

Navigatör Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

Metin

metin

 

Kredi işlemine ait metin yazısının girildiği alandır.

 

Detay

detay

 

Kredi işlemi yapıldığında otomatik olarak Banka Hizmet Alışı , Banka Hizmet Gideri ve İmza Karşılığı Kredi Virman oluşur.

 

Ödeme Planı

bankaodemeplani

 

Ödeme Biçimi seçilerek Ödeme Planı oluşturulur. Taksitler üzerinde fare sağ tıklanır ve Bankadan Ödeme veya Kasadan Ödeme yapılabilir.

 

arrow22İpotek Karşılığı Kredi

 

 

arrow22Çek Karşılığı Kredi

 

 

arrow22Senet Karşılığı Kredi

 

 

arrow22        Alınan Teminat Mektubu

 

altemmek

 

Alan Adı

Açıklama

İşlem Noktası

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel Adı

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçiminin yapıldığı alandır.

Seri No / Tarihi

Seri No ve teminat mektubunun işlem tarih bilgisi alanıdır.

Mektup No / Tarihi

Mektup No ve teminat mektubunun oluşturulduğu tarih bilgisi alanıdır.

Banka

Banka Adı bilgisinin girildiği alandır.

Cari Ünvanı

Cari Ünvanının seçildiği alandır.

Bakiye Tipi

Bakiye Tipinin seçildiği alandır.

Konu

Teminat mektubu konu alanıdır.

Tutar

Teminat edilen tutar alanıdır.

Kur

Döviz kuru girilen alandır.

Geçerlilik Taihi

Teminat mektubunun geçerli olacağı tarih bilgisinin girildiği alandır.

Türü

Teminat mektubunun süreli veya süresiz türünün seçildiği alandır.

Kapandı

Teminat mektubunun kapalı veya açık olduğu bilgisinin seçildiği alandır.

Mektup Metni

Teminat mektup metninin girildiği alandır.

Navigator Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

arrow22        Verilen Teminat Mektubu

 

verilentemmek

 

Alan Adı

Açıklama

İşlem Noktası

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel Adı

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçiminin yapıldığı alandır.

Seri No / Tarihi

Seri No ve teminat mektubunun işlem tarih bilgisi alanıdır.

Mektup No / Tarihi

Mektup No ve teminat mektubunun oluşturulduğu tarih bilgisi alanıdır.

Banka Hesabı

Banka Hesabının seçildiği alandır.

Cari Ünvanı

Cari Ünvanının seçildiği alandır.

Bakiye Tipi

Bakiye Tipinin seçildiği alandır.

Konu

Teminat mektubu konu alanıdır.

Tutar

Teminat edilen tutar alanıdır.

Kur

Döviz kuru girilen alandır.

Geçerlilik Taihi

Teminat mektubunun geçerli olacağı tarih bilgisinin girildiği alandır.

Türü

Teminat mektubunun süreli veya süresiz türünün seçildiği alandır.

Kapandı

Teminat mektubunun kapalı veya açık olduğu bilgisinin seçildiği alandır.

Komisyon Oranı (%)

Teminat mektubunun komisyon oranının belirtildiği alandır.

Vergi+Fon Oranı (%)

Teminat mektubunun vergi+fon oranının belirtildiği alandır.

Mektup Metni

Teminat mektup metninin girildiği alandır.

Navigator Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

vertemmekdetay

 

vertemmekdetaym

 

Detay bölümünde iken fare sağ tıklanır Hesap Kodları seçilerek muhasebeleştirme işlemleri yapılabilir.

 

arrow22        Alınan İpotek

 

alinanipotek

 

Alan Adı

Açıklama

İşlem Noktası

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel Adı

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçiminin yapıldığı alandır.

Seri No / Tarihi

Seri No ve ipotek mektubunun işlem tarih bilgisi alanıdır.

Mektup No / Tarihi

Mektup No ve ipotek mektubunun oluşturulduğu tarih bilgisi alanıdır.

Banka

Banka Adı bilgisinin girildiği alandır.

Cari Ünvanı

Cari Ünvanının seçildiği alandır.

Bakiye Tipi

Bakiye Tipinin seçildiği alandır.

Konu

İpotek mektubu konu alanıdır.

Tutar

İpotek edilen tutar alanıdır.

Kur

Döviz kuru girilen alandır.

Geçerlilik Taihi

İpotek mektubunun geçerli olacağı tarih bilgisinin girildiği alandır.

Türü

İpotek mektubunun süreli veya süresiz türünün seçildiği alandır.

Kapandı

İpotek mektubunun kapalı veya açık olduğu bilgisinin seçildiği alandır.

Mektup Metni

İpotek mektup metninin girildiği alandır.

Navigator Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

arrow22        Verilen İpotek

 

verilenipotek

 

Alan Adı

Açıklama

İşlem Noktası

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel Adı

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçiminin yapıldığı alandır.

Seri No / Tarihi

Seri No ve ipotek mektubunun işlem tarih bilgisi alanıdır.

Mektup No / Tarihi

Mektup No ve ipotek mektubunun oluşturulduğu tarih bilgisi alanıdır.

Banka

Banka Adı bilgisinin girildiği alandır.

Cari Ünvanı

Cari Ünvanının seçildiği alandır.

Bakiye Tipi

Bakiye Tipinin seçildiği alandır.

Konu

İpotek mektubu konu alanıdır.

Tutar

İpotek edilen tutar alanıdır.

Kur

Döviz kuru girilen alandır.

Geçerlilik Taihi

İpotek mektubunun geçerli olacağı tarih bilgisinin girildiği alandır.

Türü

İpotek mektubunun süreli veya süresiz türünün seçildiği alandır.

Kapandı

İpotek mektubunun kapalı veya açık olduğu bilgisinin seçildiği alandır.

Mektup Metni

İpotek mektup metninin girildiği alandır.

Navigator Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

 

arrow22Rotatif Kredi

 

 

arrow22Taksitler

 

bankataksitler