Avukat Tahsilat İşlemleri

Top  Previous  Next

Bağımsız işlemlerde ikamet eden sakin veya maliklerin tahakkuk ettirilmiş borçları ödememeleri halinde borçlarının avukat aracılığıyla tahsilatlarının gerçekleştirildiği bölümdür.

 

Avukat Tahsilat İşlemleri

 

arrow22Avukat Tahsilat İşlemleri

 

bys avukat tahsilat 1

 

Tahsilat İşlemleri bölümünde seçilen binanın sakin veya maliklerinin ödenmemiş tahakkuku incelemeye alınıp Bloke parametresi işaretlendiğinde söz konusu tahakkuk Avukat Tahsilat İşlemine gelmesi sağlanır.

 

bys avukat tahsilat 2

 

Avukat Tahsilat İşlemleri bölümünde, mause sağ tuşuyla açılan menüden Yeni Avukattan Tahsilat işlemi seçildiğinde Tahsilat işlemlerindeki Blokeli hale getirilen tahakkuk avukattan tahsilat işlemine müsait hale gelir.

 

avukattan tahsilat

 

 

Alan Adı

Açıklama

Bina

Binanın seçiminin yapıldığı bölümdür.

Personel

Avukat Tahsilat işlemini yapan personelin seçildiği bölümdür.

Özel Kod

Tahsilat işlemine özel kod tanımlanan alandır.

İşlemNo/Tarih

İşlemin yapıldığı tarihin ve işlem numarasının tanımlandığı alandır.

BelgeNo/Tarih

Belge numarası ve tarihinin belirlendiği alandır.

Vade Tarihi

Tahsilat yapılan tarihin belirlendiği alandır.

Bağımsız Birim

Seçilen binadaki tahsilat yapılamayan birimin belirlendiği alandır.

Cari Kod/Ünvan

Oluşturulan tahakkukun blokeli hale getirildiği carinin seçildiği alandır.

İşlem Yapan

Tahsilat şeklinin seçildiği alandır.

Kasa Hesabı

Yapılacak tahsilatın giriş yapacağı kasanın seçildiği alandır.

Açıklama

Tahsilata açıklama yazılan alandır.Boş bırakıldığında program otomatik olarak tahakkuku yapılmış ayı belirtir.

Tutar

Tahsilat yapılacak tutarın belirlendiği alandır.