Alış Import Et

Top  Previous  Next

 

Herhangi bir alış formunun database'e Alış olarak kaydedilmesini sağlar.

Verialma işleminin yapılması için OfisnetSystem de İmport Profilinin oluşması gerekmektedir.